Ochrona

Wprowadzenie

Służby czuwające nad bezpieczeństwem uczestników Spotkania stawiają sobie za cel pomoc pielgrzymom zgromadzonym na Polu w dobrym przeżyciu Spotkania.

Reagujemy na zakłócenia spokoju. Zabezpieczamy miejsca kluczowe dla nabożeństwa. Jesteśmy obecni wśród pielgrzymów. Współpracujemy ze służbami medycznymi, służbami mundurowymi oraz harcerstwem dążąc do zapewnienia ochrony zdrowia i mienia uczestników.

Zapraszamy pełnoletnich ochotników, którzy z ramienia Organizatora zechcą pomóc w utrzymaniu porządku w sektorach.

Zapraszamy!

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Osoba odpowiedzialna:

Sebastian Kamiński

Koordynacja działań sztabu organizacyjnego i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. E-mail: ochrona@lednica2000.pl

Bartłomiej DobrzyńskiOchrona