Przewodnicy Ledniccy

Wprowadzenie

Przewodnicy Ledniccy to czynna służba podczas całego Spotkania. Głównym jej zadaniem jest pomoc kapłanom w dotarciu z Komunią Świętą do uczestników zgromadzonych na Polu.

Ponadto, Przewodnicy witają przybywających pielgrzymów, biorą aktywny udział w procesjach oraz innych działaniach związanych w Liturgią i organizacją Spotkania.

Służba ta wymaga dojrzałości i odpowiedzialności. Przyjmowane są do niej osoby powyżej 16 roku życia.

Zgłaszać mogą się zarówno grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 20 MAJA

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Osoba odpowiedzialna:

Paweł Ciesielski

Koordynowanie posługi Przewodników. E-mail: przewodnicy@lednica2000.pl

Bartłomiej DobrzyńskiPrzewodnicy Ledniccy