Stretnutia Mladých LEDNICA 2000

 

Národné Stretnutia Mladých Lednica 2000 (známe pod názvom Lednica) je jedným z hlavných každoročných stretnutí poľskej katolíckej mládeže. Organizované sú v blízkosti mesta Poznaň, v Lednici (vedľa jazera Lednica, ktoré je považované za miesto, kde bol pokrstený v roku 966 prvý poľský panovník, Mieszko I). Je to najväčšie cyklické náboženské zhromaždenie mladých ľudí na svete (s výnimkou stretnutí s účasťou pápeža). Stretnutia v Lednicy boli iniciované v roku 1997 známym dominikánskym kňazom Janom Gorom. Zomrel 21. decembra 2015 vo veku 67 rokov. Odvtedy dominikáni Wojciech Prus a Maciej Soszyński sú kňazmi Lednice. Stretnutia sa organizujú každý rok a vždy sa konajú v prvú júnovú sobotu. Tieto zhromaždenia sú významnými prejavmi činnosti katolíckej mládeže v Poľsku. Pápež Ján Pavol II. posielal každoročné osobitné posolstvo účastníkom stretnutí v Lednici. V tejto  tradícii pokračoval aj jeho nástupca Benedikt XVI. Po jeho rezignácii pokračuje v tejto  tradícii pápež František.

Ak sa chcete zúčastniť 22. stretnutia Mladých Lednica 2000, kontaktujte nás na adrese: international@lednica2000.pl alebo sekretariat@lednica2000.pl

Lednica je nezisková organizácia mladých katolíkov, ktorej hlavným cieľom je rozvíjať integrovanú osobnosť mladých ľudí a vytvoriť progresívnu a atraktívnu kultúru slúžiacu univerzálnym hodnotám. Zakladateľom a vodcom Lednického hnutia bol otec Jan Wojciech Góra, dominikán a jeden z najznámejších duchovných v Poľsku.

Inšpirovaný svätým Jánom Pavlom II., k tvorbe a nachádzaniu nových spôsobov prenosu viery a tradičných hodnôt na budúce generácie poľských katolíkov, otec Góra prišiel s iniciatívou Lednického hnutia. Názov Lednica pochádza z jazera, ktoré má veľký význam pre poľskú kultúru a cirkev v Poľsku. V roku 966, na ostrove v jazere Lednica bol poľský národ pokrstený v kresťanskej viere prostredníctvom svojho panovníka, Mieszka I.

V očakávaní pápežovej púti do Poľska v roku 1997 v Lednici bola postavená masívna oceľová brána v tvare ryby. Prechádzajúc cez rybu, staroveký kresťanský symbol, veriaci môžu symbolicky obnoviť svoj krst a vyjadriť svoju vieru. Táto brána sa stala ikonou modernej architektúry a je určite jednou z najznámejších náboženských stavieb v Poľsku.

Kedysi svätý Ján Pavol II vyzval otca Jána, aby sa stal „novým Gutenbergom” – aby preložil posolstvo kresťanstva na zvuk a obraz, ktoré môžu osloviť ľudí presýtených médiámi lepšie, ako tlačené slovo. Prostredníctvom piesne, tanca a symbolu to neustále realizuje teraz už  každoročné Stretnutie Mladých v Lednici. Je to najväčšie cyklické zhromaždenie mladých ľudí v celej Európe a ako centrum liturgickej a pastoračnej tvorivosti je Lednica neporovnateľná. Priťahuje od 80 do 100 tisíc mladých ľudí a obrovské televízne publikum na modlitbu oživenú úžasnou atmosférou a vynikajúcou súčasnou sakrálnou hudbou, prevažne zloženou najmä pre Lednicu.

Program hnutia Lednice sa zameriava na budúcnosť, s posolstvom zodpovednosti, ktoré dáva slobodným ľuďom silu budovať pevné spoločenstvá. Ponúka školenia a formovanie mladých ľudí podľa knihy otca Jána Góry „Vízia rozvoja integrovanej osobnosti” podopretú posolstvami Jána Pavla II pre Lednicu z rokov 1997-2005.

pola_hu

Otec dominikán Ján W. Góra.

Naším patrónom je svätý Ján Pavol II., ktorý požehnal dielo a inšpiroval organizáciu Stretnutí Mladých LEDNICA 2000 zomrelého otca dominikána Jána W. Góru. Otec Ján miloval túto prácu. Celý svoj život venoval rozvoju a evanjelizácii mladých. Jeho slová zdôrazňujú, aké dôležité je, aby sme sa všetci stretli na poliach Lednice: „Cíťte sa pozvaní a do kalendára si napíšte Lednicu ako deň nášho stretnutia s Ježišom. Všetci sa musíme stretnúť. Musíme si vybrať Ježiša. Musíme spievať a tancovať. Ježiš je náš život (našim životom). Túžime, aby bol všetkým v každom.”

ojan_hu

jestemhu

SOM ………. heslo stretnutia mladých Lednica 2000   /preložený význam/

Vlani sme opúšťali polia Lednice s volaním „Choď a miluj”. Na stretnutiach s ostatnými sme však rýchlo zistili, ako nedostatočná je naša láska. Zažívame krehkosť našej vlastnej sily, často nevieme, ako milovať. Preto nás v roku 2018 v Lednicy sprevádzať bude slovo „JESTEM” (SOM), syntéza zapísaného jeho otcom dominikánom Jánom Górom a vety opakované za svätým Jánom Pavlom II  ,,Človek, ktorý je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre seba, nemôže nájsť naplnenie ináč ako prostredníctvom nezištného daru seba samého.”

Budeme spolu v Lednici spoločne odhaľovať to, akí vzácni sme v očiach Boha. Iba tým, že objavíme a prijmeme lásku Božiu, môžeme sa stať nesebeckým darom pre iných. Dá sa povedať, že tohtoročné stretnutie bude cesta do svojho vnútra, hľadaním svojho „JESTEM“ (SOM) a jedine niekto uchvátený veľkosťou daru človečenstva môže odovzdať toto nadšenie pre ostatných, pretože sa tak približuje sa k Bohu, ktorý nás stvoril z nezištnej lásky.

lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Newsletter Lednicki

FreshMail.pl