1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

X Spotkanie Młodych Lednica 2000 – 3/4 czerwca 2006

 

W myśl hasła przewodniego „Chrystus Drogą”, nawiązującego do Jego słów „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”, za cel spotkania uczyniliśmy poznanie Chrystusa jako drogi do Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Wspierać nas w tym miała obecność krzyża, przy którym modlił się Jan Paweł II, podczas swej ostatniej drogi krzyżowej. Benedykt XVI w swym przesłaniu wyraził wiarę, że młodzież podejmie drogę wyznaczoną przez Chrystusa, która choć jest wymagająca, doprowadzi nas do ostatecznego szczęścia.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem miało miejsce nabożeństwo Getsemani – podążanie w głąb siebie, odnalezienie się jako dzieci Boga, pójście za Chrystusem.

Po procesji wnoszącej sztandar ze św. Wojciechem i relikwie oraz przesłaniu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego repliką łodzi św. Piotra z wyspy przepłynął krzyż Jana Pawła II. O godzinie 18.30 rozpoczęła się msza św., a po niej droga krzyżowa z rozważaniem nad każdą z kolejnych stacji oraz dziesiąte w historii lednickich spotkań przejście przez Bramę III Tysiąclecia. Każdy z około 70 tys. zebranych wrócił do domu z drewnianym krzyżem z greckim napisem „Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel” i kartą z modlitwą do Anioła Stróża, mając w pamięci słowa pieśni „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”

 

„Młody człowiek ma do wyboru wiele dróg: droga powołania, małżeństwa, rodziny, pracy zawodowej, realizacji własnych pragnień i zamierzeń. Wszystkie te drogi, właściwie rozpoznane, dla chrześcijan zbiegają się w jednym punkcie. Łączą się w Chrystusie, który stanowi ich cel, a Jego nauczanie wyznacza marszrutę. „.

Już wkrótce znajdziesz tutaj materiały multimedialne.
lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl