1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

VII Spotkanie Młodych Lednica 2000 – 7/8 czerwca 2003

 

W związku z wielką liczbą uczestników naszych spotkań, nowością stało się otrzymywanie większości symboli, wcześniej rozdawanych na polu, w recepcjach w momencie wejścia na Pola Lednickie.

W tym roku prócz relikwii św. Wojciecha pojawił się ciężki relikwiarz Pierwszych Pięciu Męczenników Polski – św. Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna, których tysięczną rocznicę śmierci wówczas obchodzono. Najwyższym dostojnikiem kościelnym obecnym wtedy wśród nas był abp Józef Kowalczyk – nuncjusz apostolski w Polsce, jednocześnie zwyczajowo – dziekan korpusu dyplomatycznego akredytowanego w RP.

On też przewodniczył mszy św., którą poprzedziło nabożeństwo owoców lednickich, w czasie którego wniesiono Biblię lednicką oraz kamień węgielny pod budowę ośrodka duszpasterskiego na Lednicy oraz ziarna słonecznika, które nie tylko symbolicznie, zasiano.
Po mszy, o. Maciej Zięba przewodniczył nabożeństwu talentów, w czasie którego pojawiła się kolejna lednicka księga „Księga talentów” (jej karty zawierały opisy talentów, konkretnych osób, które nadsyłano do naszego DA), zaraz potem siostry zakonne rozdawały pamiątkowe monety. Jak co roku ok. 22.00 wysłuchaliśmy przesłania Papieża, który mówił:

 

 

„Dziś doświadczacie w sposób szczególny prawdy, że zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty. Nie przestawajcie za nie dziękować Temu, który <>. Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą. Nieście je jako dary Ducha Św. wszystkim, którzy potrzebują waszego miłosierdzia”.

 

 

Później bp Marek Jędraszewski wprowadził nas w istotę nabożeństwa panien głupich i mądrych, w czasie którego pojawiły się dwa ważne Oblicza Chrystusa. Pierwsze wyobrażone w Ikonie Chrystusa Przemienionego, której kopię otrzymaliśmy od kapituły kolegiackiej z kościoła farnego w Nowym Sączu oraz drugie w Najświętszym Sakramencie. Kiedy o. Maciej Zięba w asyście diakonów wnosił ciężką złotą monstrancję na Polu zapanowała niesamowita cisza. Przed aktem wyboru Chrystusa, bp Edward Dajczak celebrował nabożeństwo Bożego Miłosierdzia, wtedy nad Rybą naszym ukazał się wizerunek Jezusa Miłosiernego podniesiony na wysokim dźwigu, modliliśmy się śpiewając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Już wkrótce znajdziesz tutaj materiały multimedialne.

lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl