1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

II Spotkanie Młodych Lednica 2000 – 30/31 maja 1998

 

Wówczas pod Bramą III Tysiąclecia zgromadziło się już czterdzieści tysięcy osób, Przygotowano dla nich wiele, uczestniczyliśmy w trzech wzniosłych nabożeństwach, których symbolika osadzona została głęboko na biblijnym przesłaniu. Były to nabożeństwa soli, zapachu i ognia.

Na początku przez środek Pola przeszła procesja prowadzona przez abpa Henryka Muszyńskiego, wniesiono relikwie św. Wojciecha. Później abp Muszyński odczytał specjalny telegram skierowany do uczestników spotkania przez Jana Pawła II. Papież wzywał:

 

„”Nie lękajcie się wyzwań jakie stawia przed wami świat. Przyjmijcie Ducha Świętego. On was wszystkiego nauczy! Tylko w mocy Ducha możecie być autentycznymi świadkami zbawienia – solą dla ziemi i światłem dla świata”.”

 

I jakby w odpowiedzi na papieskie słowa pojawiły się te dwa ostatnie symbole! Sól niesiona w wielkich bryłach przez górników z Bochni i Kłodawy oraz w małych woreczkach, które otrzymali wszyscy uczestnicy. Kolejne nabożeństwo – zapachu, otworzyła procesja, w której wniesiono misy z kadzidłem i wonnymi olejkami, zaraz potem zapalono kadzidła. Ówczesny pomocniczy biskup gnieźnieński – Stanisław Gądecki przybliżył w swej katechezie biblijne znaczenie wonności i kadzidła. Potem abp Muszyński namaścił pobłogosławionymi wcześniej wonnościami dłonie kapłanów, którzy kontynuowali ten gest pośród wszystkich zebranych, wzywając: „Rozsiewajcie woń Chrystusa!”. Niedługo potem pod sam kopiec Ryby zajechała kolumna policyjna wraz z specjalnie zabezpieczonym samochodem, którym prowincjał polskich dominikanów o. Maciej Zięba przywiózł z Krakowa drogocenny relikwiarz z cząstkami głowy św. Jacka Odrowąża – patrona „drugiej ewangelizacji”.

Gdy na Polach Lednickich trwało nabożeństwo zapachu, z wyspy na Ostrowie Lednickim wypłynęła łódź z Prymasem kard. Józefem Glempem, który wraz z rektorem UAM prof. dr hab. Stefanem Jurgą, niósł uczestnikom spotkania pochodnią odpaloną od ognia zapalonego przez Papieża Jana Pawła II, a przywiezionego wcześniej do Poznania. Na Ostrów Lednicki ogień dostarczyli uczestnicy sztafety. Gdy prymas wraz z rektorem dotarł na brzeg uformowano procesję, w której od strony jeziora do Ryby doszedł „orszak światła”. Później wszyscy przekazywali sobie to światło zapalając rozdawane świeczki. O północy odprawiono mszę świętą. Przed przejściem przez Bramę, wszyscy uczestnicy spotkania wybrali Chrystusa jako swego jedynego Pana i Zbawiciela.

 

 

Już wkrótce znajdziesz tutaj materiały multimedialne.
lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl