1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

XIII Spotkanie Młodych Lednica 2000 – 6/7 czerwca 2009

 

Szczęściem jest być nad Lednicą i uczestniczyć w entuzjazmie i radości wiary. Tegoroczna Spotkanie Lednickie było szczególne i wyjątkowe. Zaprosiliśmy na spotkanie młodych z całej Europy, aby wspólnie z nami wybrali Chrystusa w swoim języku i pod swoim sztandarem, aby przywieźli wodę i kamień ze swoich źródeł chrzcielnych. A zatem była to pierwsza Lednica międzynarodowa, europejska.
Tegoroczna Lednica miała również wymiar franciszkański. 800 lat istnienia zakonu franciszkanów to ważna data i ważna obecność. Bracia świętego Franciszka przybędą liczniej, aby zaznaczyć swoją obecność w naszej historii. W końcu ksiądz Robak był bernardynem.

Wreszcie temat tegorocznej Lednicy – czas. Refleksja o czasie i jego cenie będzie wskazywała na znaki czasu, przez które przemawia sam Bóg. Na pewno takim znakiem jest umiędzynarodowienie Lednicy. Na pewno takim znakiem jest franciszkanizm tegorocznej Lednicy, na pewno jest pragnienie podarowania Wam do ręki Lednickiej Liturgii Godzin, czyli kapłańskiego brewiarza zawierającego dwie podstawowe godziny brewiarzowe Jutrznię i Nieszpory.W ten sposób zostaniecie poważnie zaproszeni do wielkiej wspólnoty modlitewnej Kościoła, aby wielbić Tego, który nas pierwszy umiłował.

 

 

„Drodzy młodzi Przyjaciele, zostaliście wybrani, abyście szli do Waszych bliskich, do szkół i uczelni, do Waszych środowisk, i byście byli świadkami Bożej miłości objawionej w Chrystusie. Wybierzcie Chrystusa, abyście w każdej chwili życia – radosnej i trudnej – mieli wewnętrzną pewność, że On wspiera Was mocą Ducha Świętego i łaską. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Wasze życie przyniesie owoc i ten owoc będzie trwał.”.

 

Zachęcamy wszystkich aby wzięli brewiarz do ręki, niech Wam towarzyszy, niech odwaga psalmicznych wersetów pobudzi Wasza odwagę do dialogu z Miłością.

 

Już wkrótce znajdziesz tutaj materiały multimedialne.
lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl