1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

I Spotkanie Lednica 2000 – 2/3 czerwca 1997

Pierwsza Lednica (1997) miała mówić o Trójcy Świętej. Zgodnie z prośbą papieża, w okresie przygotowań do roku jubileuszowego, nastąpić miał rok Ducha Świętego, rok Jezusa Chrystusa i rok Boga Ojca. Spotkanie nad brzegiem jeziora miało odbyć się raz- dlatego połączono cel- miało odbyć się spotkanie o Trójcy Świętej.

Nikt wtedy nie myślał, że to dopiero początek- początek długiej drogi, na której to drodze spotka się tyle idei, myśli, koncepcji, pomysłów, w którą włoży się tyle pracy i zaangażowania. Która zjednoczy tylu ludzi.

To miało być pierwsze i ostatnie spotkanie-niepowtarzalne w swej istocie. Odbywało się ono w atmosferze niecierpliwości i oczekiwania około dwudziestu tysięcy młodych ludzi na znak bliskości papieża- który nie mogąc w nim  uczestniczyć osobiście, nadlatuje nad Bramę Rybę helikopterem. W obecności relikwii św. Wojciecha, które przywieziono z Gniezna, odtworzono z kasety magnetofonowej przemówienie Jana Pawła II.

Skoro świt, po przejściu przez Bramę Rybę, ruszono w stronę Gniezna na eucharystię celebrowaną przez Ojca Świętego. Miało to być spotkanie rozważające tajemnicę Trójcy Świętej- czasu starczyło jedynie na nabożeństwo Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Pominięte zostało nabożeństwo Ducha Świętego, który to Duch niewiele później pokazał, jak wielka jest jego siła- zaczęły powstawać kolejne spotkanie.

Pierwsze lednickie spotkanie było oczekiwaniem około dwudziestu tysięcy osób, na znak bliskości papieża – Jana Pawła II, który nie mogąc być obecnym wśród uczestników spotkania, nadlatując nad Pola Lednickie helikopterem i przelatując ponad Bramą – Rybą wprowadził polską młodzież w III tysiąclecie chrześcijaństwa.

Już od pierwszego lednickiego spotkania jego nieodłącznym elementem jest przejście przez Bramę. Już wtedy także, modliliśmy się w obecności relikwii św. Wojciecha przywożonych rokrocznie z gnieźnieńskiej katedry. Wysłuchaliśmy nagranych na taśmie magnetofonowej słów Papieża.

 

„Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości W Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb!” 

 

Przesłanie Ojca Świętego

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Wszystkich Was obejmuję sercem i pozdrawiam.

Stoicie na Polach Lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski. Pragniecie wziąć w swe ręce całą spuściznę chrześcijańskiej tradycji Ojców, aby nieść ją dalej w Trzecie Tysiąclecie!

W symbolicznym geście przejdziecie przez bramę w kształcie ryby, pamiętając o słowach Chrystusa: „Ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony” .

Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości.

Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Chrystus jest Bramą, ale jest też Drogą. Drogą, Prawdą i Życiem. Idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.

Z serca Wam błogosławię. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

 

Już wkrótce znajdziesz tutaj materiały multimedialne.
lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl