1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

IV Spotkanie Młodych Lednica 2000 – 10/11 czerwca 2000

 

Teraz celebrowaliśmy rok jubileuszowy i rozważaliśmy dzieje przymierza Boga z Człowiekiem . Po procesji na rozpoczęcie o. Maciej Zięba rozdał wszystkim kapłanom czerwone stuły z lednickim logo. Zaraz potem nastąpił obrzęd poświęcenia dzwonu ważącego 1200 kilogramów, który umieszczono wcześniej na wysokiej konstrukcji. Dlatego kard. Józef Glemp dla dokonania tego obrzędu musiał być tam uniesiony za pomocą strażackiego wysięgnika.

Później rozpoczęto nabożeństwo Prawa i Przymierza, w procesji wniesiono arkę przymierza wykonaną według opisu biblijnego z drewna akacjowego, wraz ze złożonymi w niej tablicami dekalogu.

Uczestnicy spotkania otrzymali wówczas małe tabliczki z wyrytymi na nich literami hebrajskimi oznaczającymi Dziesięć Przykazań, jakie Bóg dał Mojżeszowi na Górze Synaj. Potem w procesji wniesiono obraz Matki Bożej Jamneńskiej. Następnie na Lednickich Polach wylądowało dwudziestu czterech skoczków spadochronowych z tablicami z napisem „Gloria” rozpoczynając nabożeństwo Wcielenia, w czasie którego uczestnikom spotkania rozdano sześćdziesiąt tysięcy Ewangelii św. Łukasza opatrzonej dedykacją Jana Pawła II. Na słowa rozdających kapłanów „Przez słowa Twoje Panie”, przyjmujący odpowiadali „Udziel mi życia”. Później na telebimie ukazał się sygnał telewizji watykańskiej i wysłuchaliśmy skierowanego do nas orędzia Jana Pawła II:

 

„Uwierzcie Chrystusowi. Uwierzcie, że On pierwszy was wybrał, abyście ze swej strony mogli w sposób wolny dokonać wyboru. Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa. Niech ten wybór kształtuje waszą teraźniejszość i waszą przyszłość!”.

 

Następnie abp Alfons Nossol przewodniczył nabożeństwu Odkupienia, w czasie którego rozdano krzyżyki, będące replika najstarszego krzyża znalezionego na ziemiach polskich. W czasie tego nabożeństwa odprawiono Drogę Krzyżową.

Rozważania do poszczególnych stacji przygotowali przedstawiciele różnych ruchów katolickich i działających na rzecz ludzi szczególnie potrzebujących (m.in. Marek Kotański), na koniec abp Nossol pobłogosławił wszystkich relikwiami Krzyża Świętego. Na koniec spotkania kardynał Prymas przewodniczył ofierze mszy świętej, później znowu przeszliśmy przez Bramę.

 

Już wkrótce znajdziesz tutaj materiały multimedialne.
lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl