1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

 

III Spotkanie Młodych Lednica 2000 – 4/5 czerwca 1999

 

Wówczas celebrowaliśmy Boże Ojcostwo. Symbolami tego spotkania stały się woreczki z ziemią, pierścienie i chleb. Zgodnie z akceptowaną tradycją początek stanowiła procesja z relikwiami św. Wojciecha. Potem nabożeństwo Genezis, czyli wskazujące na misterium stworzenia – boskich dzieł nieba i ziemi, wraz z ich koroną – człowiekiem. Tu nastąpiło pobłogosławione przez Prymasa zawarcie sakramentu małżeństwa Teresy i Olka.

Następnie ruszyła procesja z ziemią nie tylko z wielu zakątków Polski, ale i świata. Ziemię z miejsca sowieckiej zbrodni w Katyniu, miejscu męczeństwa Polaków niósł ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski. Przywiezioną ziemię złożono u stóp kopca Ryby. Celebracji imienia Bożego przewodził abp Juliusz Paetz Biskup Marek Jędraszewski prowadził procesję z ogniem – gdy zapłonął krzak gorejący za przykładem biskupa klęczącego boso przed tym symbolem wszyscy powtórzyli ten gest, zabrzmiały słowa suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny”.

Prowincjał dominikanów, o. Maciej Zięba rozdał wszystkim braciom zakonnym zapalone pochodnie, aby roznosili do miejsc swego posługiwania orędzie o Boskości dzieła całego stworzenia. Następnemu nabożeństwu Ojca Miłosiernego przewodniczył kardynał Józef Glemp. Wówczas uczestnikom spotkania rozdano po raz pierwszy lednickie pierścienie (było nas siedemdziesiąt tysięcy).

Wszyscy patrzeliśmy na rozciągane przed nami płótno z repliką obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”, na którym twarz miłosiernego ojca zastąpiono twarzą Jana Pawła II. Ostatnie nabożeństwo poświęcono Bogu Ojcu, dającemu nam życie i do życia nas umacniającemu, symbolem stał się chleb. Wysłuchaliśmy nagranych słów Papieża:

 

 

„Podnieście głowy i zobaczcie cel Waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi Wam Duch Święty, to nie może być innego celu jak dom Ojca, który jest w niebie. (…) Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę!”

Około północy uczestniczyliśmy  we mszy świętej i przeszliśmy (niektórzy już po raz trzeci!) przez Bramę III Tysiąclecia.

 

Już wkrótce znajdziesz tutaj materiały multimedialne.
lednica2000-logo-web
| Facebook Instagram Tumblr Twitter YouTube

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl