1% podatku na Lednicę

Drodzy,

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych, prosimy więc o uwzględnienie w swoich planach przekazania 1 % Waszego podatku na rzecz Domu na Polach Lednickich – Stowarzyszenia LEDNICA 2000 im. o. Jana W. Góry OP.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a to oznacza, że możesz wesprzeć Lednicę 1% swojego podatku dochodowego.

W rocznym zeznaniu PIT podaj nazwę organizacji oraz KRS:

Stowarzyszenie LEDNICA 2000
KRS: 0000078708

Na co zostanie przeznaczony Twój 1%?
Na to, by Lednica, dzieło, które powstało z miłości o. Jana W. Góry OP do młodych, wciąż kwitło i dawało schronienie młodym.
A w konkretach?
– na stałe opłaty (za prąd, wodę, wywóz śmieci, etc)
– na wynagrodzenie dla pracowników ośrodka lednickiego (p. Renata, p. Teresa, p. Henryk)
– na bieżące utrzymanie ośrodka na Polach Lednickich (sprzątanie, utrzymanie zieleni, naprawy i drobne remonty budynku).

Na co nie przeznaczymy pieniędzy z 1%?
– na wynagrodzenia i honoraria dla członków Stowarzyszenia Lednica 2000 (od zawsze pracują jako wolontariusze).

Dziękujemy, że jesteś z nami!!!