15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Piętnaście lat temu 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł do Domu Ojca nasz kochany Ojciec Święty Jan Paweł II. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy żyć w czasie Jego pontyfikatu, że wielu z nas od rodziców usłyszało piękną opowieść o naszym Papieżu.
 
Ojciec Jan W. Góra OP zwykł powtarzać, że Lednica istnieje właśnie dzięki Świętemu Papieżowi, który zainspirował go do postawienia tam Bramy-Ryby, przez którą przechodzimy, wybierając Chrystusa.
 
Ojciec Święty Jan Paweł II przez osiem lat podczas Spotkań Młodych LEDNICA 2000 kierował do nas przesłania, które stały się osią programu duszpasterskiego na Lednicy.
 
„Drodzy Młodzi Przyjaciele!
 
Wszystkich was obejmuję sercem i pozdrawiam. Stoicie na Polach Lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski. Pragniecie wziąć w swe ręce całą spuściznę chrześcijańskiej tradycji Ojców, aby nieść ją dalej w trzecie tysiąclecie. […] Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest
Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy
przekroczyć próg, trzeba iść w głąb!” [1997 r.]
 
Te słowa św. Jana Pawła II to nasze zadanie na wczoraj, na dziś i na jutro.
 
Razem z Siewcami Lednicy modlimy się Litanią do św. Jana Pawła II
 
1. Świadku Chrystusa, / Patronie małżeństw, / Orędowniku pokoju, / Świadku nadziei, /
Przyjacielu młodych, / Drogowskazie życia.
2. Rybaku ludzi, / Nadziejo zagubionych, / Niestrudzony pielgrzymie, / Wzorze
ojcostwa, / Siewco radości, / Wierny Synu Maryi.
3. Apostole jedności, / Towarzyszu cierpiących, / Apostole Miłosierdzia Bożego, /
Obrońco życia, / Apostole miłości, /Ty, który czekasz na nas.
Szukałem Was, teraz Wy do mnie przychodzicie…
 
Zapalmy dziś o godzinie 21.37 świece w naszych domach i pomódlmy się.