Oddani
Przygotowując się do czerwcowego XXIV Spotkania Młodych na Lednicy, które w tym roku miało nietypową formę, uczestniczyliśmy w 33-dniowych rekolekcjach. Miały one na celu przygotowanie nas do całkowitego oddania się Jezusowi przez ręce Matki Bożej. Chcieliśmy wejść w ślady wielkich świętych XX wieku, którzy oddając się w ten sposób Bogu, kształtowali oblicze Kościoła w Polsce. Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński...
Czytaj dalej
Misterium i odpowiedzialność
Kolejne, już dwudzieste czwarte, Spotkanie Młodych na Polach Lednickich przeszło do historii. Dla mnie pierwsze, w którym wziąłem udział jako jego organizator. W tym roku spotkaliśmy się w inny sposób, co nie oznacza, że spotkaliśmy się gorzej. Jakość Spotkania zawsze zależy od zaangażowania uczestników. Podczas samego wydarzenia jedna z dziennikarek zapytała, jaki był dla mnie najbardziej wzruszający moment. Muszę przyznać,...
Czytaj dalej
Jak przygotować się do tegorocznej Lednicy?
W tym roku 6 czerwca spotykamy się w domach. Dla wszystkich z nas jest to zupełnie nowa sytuacja, dlatego wymaga ona jeszcze lepszego przygotowania. Zmobilizować się muszą nie tylko organizatorzy, ale w tym roku przede wszystkim młodzież, która będzie uczestniczyć w Spotkaniu. Każdy z nas jest nie tylko uczestnikiem, ale również twórcą tego Spotkania. To, na ile będzie ono owocne w wymiarze duchowym, zależy od nas wszystkich. Święty Jan Paweł II często przypominał nam, że autentyzm grup, wspólnot i ruchów...
Czytaj dalej
Blask purpury
„Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli drogę”. Tym poetyckim obrazem Jan Kanapariusz rozpoczyna opis ostatniego dnia życia św. Wojciecha. Tak przynajmniej podaje tekst umieszczony w Liturgii Godzin, przeznaczony na uroczystość patrona Polski. Prawdziwe przesłanie tego krótkiego zdania możemy jednak w pełni odczytać dopiero, gdy sięgniemy do łacińskiego tekstu. Okazuje się, że autor umieścił w tych kilku słowach zapowiedź tego,...
Czytaj dalej
Wielki Tydzień Chrystusa
U źródeł rozwoju liturgii Wielkiego Tygodnia leży pragnienie przeżycia raz jeszcze wszystkich momentów związanych z życiem Chrystusa. Jak w każdym innym przypadku dialogu człowieka z Bogiem, trudność nastręcza ustalenie jasnej granicy pomiędzy wiarą a nabożeństwem. Liturgia jest specyficznym miejscem przenikania się tych dwóch płaszczyzn, których zakres nie zawsze się pokrywa. Nabożeństwo nacechowane jest lokalnym kolorytem, doświadczeniem konkretnej modlącej się wspólnoty, a nierzadko i doświadczeniem konkretnych ludzi....
Czytaj dalej