Wielki Tydzień Chrystusa
U źródeł rozwoju liturgii Wielkiego Tygodnia leży pragnienie przeżycia raz jeszcze wszystkich momentów związanych z życiem Chrystusa. Jak w każdym innym przypadku dialogu człowieka z Bogiem, trudność nastręcza ustalenie jasnej granicy pomiędzy wiarą a nabożeństwem. Liturgia jest specyficznym miejscem przenikania się tych dwóch płaszczyzn, których zakres nie zawsze się pokrywa. Nabożeństwo nacechowane jest lokalnym kolorytem, doświadczeniem konkretnej modlącej się wspólnoty, a nierzadko i doświadczeniem konkretnych ludzi....
Czytaj dalej
Lekcja samotności
Rozprzestrzeniająca się epidemia stawia nas przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Powoli uczymy się, jak prowadzić życie duchowe w warunkach ograniczonej możliwości uczęszczania do kościoła. Niezwykle pomocne są w tym czasie media, szczególnie Internet, który stał się jeszcze bardziej przestrzenią ewangelizacji. Duszpasterze z ogromnym zapałem zaczęli udostępniać transmisje liturgii, modlitw oraz wszelkie inne możliwe duchowe porady. Taka działalność oczywiście jest niezwykłą pomocą...
Czytaj dalej
Mistrz drugiego planu
Niedawno grupa dziennikarzy związana z włoskim portalem informacyjnym zwróciła się do papieża Franciszka z prośbą o ograniczenie obecności w mediach. Autorzy tego postulatu podkreślili, że słowa i gesty Ojca Świętego oraz jego zaangażowanie na rzecz całej ludzkości są ogromnie ważne, więc ich prośba spowodowana jest troską, by ta nadmierna obecność w środkach masowego przekazu nie spowszedniała wśród odbiorców. Redakcja portalu...
Czytaj dalej
Nowe pokolenia
Często powtarza się w mediach, szczególnie katolickich, że istnieje pokolenie JP II. Czy rzeczywiście takie pokolenie istnieje, trudno mi powiedzieć. Określenie tego wymagałoby podjęcia badań socjologicznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest cała rzesza osób, dla których doświadczeniem pokoleniowym był wybór Karola Wojtyły na papieża i jego pierwsza pielgrzymka do Polski. Odnoszę wrażenie, że pokolenie to skutecznie wtopiło się w...
Czytaj dalej
Świat jest naszą pustynią
Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Post. Kolejny raz Bóg wzywa nas na pustynię. Wzywa nas, abyśmy poszli wraz z Mojżeszem. Powołanie – jak kiedyś słusznie zauważył pewien benedyktyński opat – zawsze jest zakwestionowaniem własnej tożsamości. Bóg w swoim wezwaniu przekracza pragnienia, oczekiwania i zdolność pojmowania każdego człowieka. Jego wezwanie wyprowadza nas poza granice tego, co dobrze znane, tego, co swojskie. Droga...
Czytaj dalej