Jak przygotować się do tegorocznej Lednicy?
W tym roku 6 czerwca spotykamy się w domach. Dla wszystkich z nas jest to zupełnie nowa sytuacja, dlatego wymaga ona jeszcze lepszego przygotowania. Zmobilizować się muszą nie tylko organizatorzy, ale w tym roku przede wszystkim młodzież, która będzie uczestniczyć w Spotkaniu. Każdy z nas jest nie tylko uczestnikiem, ale również twórcą tego Spotkania. To, na ile będzie ono owocne w wymiarze duchowym, zależy od nas wszystkich. Święty Jan Paweł II często przypominał nam, że autentyzm grup, wspólnot i ruchów...
Czytaj dalej
Blask purpury
„Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli drogę”. Tym poetyckim obrazem Jan Kanapariusz rozpoczyna opis ostatniego dnia życia św. Wojciecha. Tak przynajmniej podaje tekst umieszczony w Liturgii Godzin, przeznaczony na uroczystość patrona Polski. Prawdziwe przesłanie tego krótkiego zdania możemy jednak w pełni odczytać dopiero, gdy sięgniemy do łacińskiego tekstu. Okazuje się, że autor umieścił w tych kilku słowach zapowiedź tego,...
Czytaj dalej
Wielki Tydzień Chrystusa
U źródeł rozwoju liturgii Wielkiego Tygodnia leży pragnienie przeżycia raz jeszcze wszystkich momentów związanych z życiem Chrystusa. Jak w każdym innym przypadku dialogu człowieka z Bogiem, trudność nastręcza ustalenie jasnej granicy pomiędzy wiarą a nabożeństwem. Liturgia jest specyficznym miejscem przenikania się tych dwóch płaszczyzn, których zakres nie zawsze się pokrywa. Nabożeństwo nacechowane jest lokalnym kolorytem, doświadczeniem konkretnej modlącej się wspólnoty, a nierzadko i doświadczeniem konkretnych ludzi....
Czytaj dalej
Lekcja samotności
Rozprzestrzeniająca się epidemia stawia nas przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Powoli uczymy się, jak prowadzić życie duchowe w warunkach ograniczonej możliwości uczęszczania do kościoła. Niezwykle pomocne są w tym czasie media, szczególnie Internet, który stał się jeszcze bardziej przestrzenią ewangelizacji. Duszpasterze z ogromnym zapałem zaczęli udostępniać transmisje liturgii, modlitw oraz wszelkie inne możliwe duchowe porady. Taka działalność oczywiście jest niezwykłą pomocą...
Czytaj dalej
Mistrz drugiego planu
Niedawno grupa dziennikarzy związana z włoskim portalem informacyjnym zwróciła się do papieża Franciszka z prośbą o ograniczenie obecności w mediach. Autorzy tego postulatu podkreślili, że słowa i gesty Ojca Świętego oraz jego zaangażowanie na rzecz całej ludzkości są ogromnie ważne, więc ich prośba spowodowana jest troską, by ta nadmierna obecność w środkach masowego przekazu nie spowszedniała wśród odbiorców. Redakcja portalu...
Czytaj dalej