Wielki Post
Nieprzypadkowo pościmy przez czterdzieści dni. Po pierwsze czynimy to na pamiątkę pobytu Jezusa na pustyni. On również pościł przez czterdzieści dni i nocy. Jednak jego post był wypełnieniem dużo dłuższej tradycji obecnej w historii zbawienia. Liczba czterdzieści jest bardzo często wymieniana w Piśmie Świętym i zazwyczaj związana jest właśnie z postem, pokutą, modlitwą lub karą. Wody potopu spadały na ziemię...
Czytaj dalej
Adwent
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Oczekujemy Go, trwając na jednym miejscu. Zatrzymujemy się, akceptując miejsce, w którym postawił nas Bóg. Znam kapłana, który na zakończenie modlitwy całuje ziemię, dziękując Bogu, że go na niej postawił, że dał mu ten skrawek „ziemi żyjących”. Zatrzymujemy się milcząc, kiedy nie czytamy i nie mówimy zbyt wiele. Zamykamy nasz umysł na intelektualną ciekawość,...
Czytaj dalej
Oddani
Przygotowując się do czerwcowego XXIV Spotkania Młodych na Lednicy, które w tym roku miało nietypową formę, uczestniczyliśmy w 33-dniowych rekolekcjach. Miały one na celu przygotowanie nas do całkowitego oddania się Jezusowi przez ręce Matki Bożej. Chcieliśmy wejść w ślady wielkich świętych XX wieku, którzy oddając się w ten sposób Bogu, kształtowali oblicze Kościoła w Polsce. Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński...
Czytaj dalej
Misterium i odpowiedzialność
Kolejne, już dwudzieste czwarte, Spotkanie Młodych na Polach Lednickich przeszło do historii. Dla mnie pierwsze, w którym wziąłem udział jako jego organizator. W tym roku spotkaliśmy się w inny sposób, co nie oznacza, że spotkaliśmy się gorzej. Jakość Spotkania zawsze zależy od zaangażowania uczestników. Podczas samego wydarzenia jedna z dziennikarek zapytała, jaki był dla mnie najbardziej wzruszający moment. Muszę przyznać,...
Czytaj dalej
Jak przygotować się do tegorocznej Lednicy?
W tym roku 6 czerwca spotykamy się w domach. Dla wszystkich z nas jest to zupełnie nowa sytuacja, dlatego wymaga ona jeszcze lepszego przygotowania. Zmobilizować się muszą nie tylko organizatorzy, ale w tym roku przede wszystkim młodzież, która będzie uczestniczyć w Spotkaniu. Każdy z nas jest nie tylko uczestnikiem, ale również twórcą tego Spotkania. To, na ile będzie ono owocne w wymiarze duchowym, zależy od nas wszystkich. Święty Jan Paweł II często przypominał nam, że autentyzm grup, wspólnot i ruchów...
Czytaj dalej