Czwarta rocznica śmierci Jana W. Góry OP i Opłatek Lednicki

Lednickie spotkanie opłatkowe stało się już tradycją. Każdego roku na Polach Lednickich spotykamy się by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, zasiąść przy wspólnym stole. Święta to szczególny czas, w którym mamy okazję do zbudowania i pogłębienia więzi.

Od czterech lat grudzień wiąże się jeszcze z zupełnie innym wydarzeniem – rocznicą śmierci Jana W. Góry OP.

Podobnie jak w zeszłym roku pragniemy jednego dnia spotkać się całą wspólnotą przy grobie Ojca Jana oraz przełamać się ze sobą opłatkiem.

Serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami soboty 21 grudnia br.

Nasz dzień będzie wyglądał następująco:

POZNAŃ, KOŚCIÓŁ OO. DOMINIKANÓW

6.00 – Roraty
7.00 – Wspólne śniadanie w Sali im. o. Jana Góry
Następnie przewieziemy na Pola Lednickie roratnie światło, które będzie świeciło przy grobie Ojca Jana.

POLA LEDNICKIE – Dom św. Jana Pawła II

17.00 – Modlitwa Światła przy grobie Ojca Jana
17.30 – Msza Święta
Po Mszy życzenia i dzielenie się opłatkiem a po nich Agapa [mile widziane świąteczne wypieki i owoce]
ok. 19.30 – aukcja płaskorzeźb pana Bolesława Surówki, Taty naszego Ojca Wojciecha, które przekazał jako dar dla Lednicy
Całkowity dochód ze sprzedaży i aukcji płaskorzeźb przeznaczony jest na remont i modernizację kaplicy.

Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy i dzielenia się opłatkiem w naszym wspólnym domu.

Do zobaczenia w Poznaniu i na Polach Lednickich!