Dziękujemy naszym partnerom

Jak wiecie, Lednica jest owocem starań wolontariuszy. Rękoma gotowymi do pracy można zdziałać wiele, ale… nie wszystko. Często potrzeby finansowe i materialne przewyższają nasze możliwości, a wtedy nie pozostaje nic innego, jak prosić o pomoc. W tym roku na nasze wezwanie o wsparcie odpowiedziało wielu ludzi o dobrych sercach i w tym miejscu to właśnie im chcielibyśmy szczególnie podziękować.

Drodzy! Gdyby nie Wy, Pola Lednickie nie tętniłyby w tym roku życiem. Dziękujemy Wam z całego serca za włączenie się w piękne Dzieło zapoczątkowane 25 lat temu przez śp. o. Jana W. Górę OP. Cytując Ojca, „Kochani, jesteście bardzo kochani!’’. Bóg zapłać!