Dzień 27 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu

Dla radości i chwały Ducha Świętego.


Kluczowym słowem w nauczaniu Jezusa jest słowo oznaczające zapowiedź radości: „Błogosławieni…” Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia. Chrystus ma odpowiedź na to wasze pragnienie. Ale prosi was, abyście mu zaufali. Prawdziwa radość jest zwycięstwem, czymś, czego nie sposób osiągnąć bez długiej i trudnej walki. Chrystus zna tajemnicę tego zwycięstwa.

(Jan Paweł II, Przemówienie na rozpoczęcie obchodów XVII Światowego Dnia Młodzieży, Toronto — Centrum Wystawowe, 15.07.2002 r.)

 

Z Maryją, służebnicą Pańską, odkryjecie radość i płodność życia ukrytego. Z Nią, uczennicą Mistrza, pójdziecie za Jezusem drogami Palestyny, stając się świadkami Jego nauczania i Jego cudów. Z Nią, Matką Bolesną, będziecie towarzyszyć Jezusowi w męce i śmierci. Z Nią, Oblubienicą nadziei, przyjmiecie radosne przesłanie Paschy i nieoceniony dar Ducha Świętego. Nikt poza Chrystusem nie może dać wam prawdziwego szczęścia. Naśladując przykład Maryi, umiejcie powiedzieć Mu wasze bezwarunkowe „tak”. Niech nie będzie w waszym życiu miejsca na egoizm i lenistwo. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzeba, abyście byli „stróżami poranka”, którzy obwieszczają światło światu i nową wiosnę Ewangelii, której zalążki już są widoczne. Ludzkość ma naglącą potrzebę świadectwa młodych wolnych i odważnych, którzy ośmielą się pójść pod prąd i głosić z mocą i entuzjazmem własną wiarę w Boga, Pana i Zbawcę.

(Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji XVIII Światowego Dnia Młodzieży, 8.03.2003 r.)

Akt strzelisty: Maryjo, uczyń mnie radością dla świata!