We are happy to invite you for the 27th all-Polish Young People’sMeeting at Lednica which is taking place on 3rd June 2023. This years’leading topic is the Eucharist. The statement that will accompany ussounds ‘Follow the Lamb’. In the John the Basptist’s Gospel we cansee the words ‘Behold, the Lamb of God who takes away the sin ofthe world!’ (J,1,29). And then He is followed by St. John, St. Andrewand the other Apostles. Today it’s our turn. Hopefully, as Jesus’desciples we will also find ourselves in this topic. We will follow theLamb wherever He goes, as it is written in the Apocalypse (Ap 14, 1-5)and we will have a chance to discover Jesus as He is as He givesHimself to us during the Eucharist. We want to discover the Lamb ofGod together. We want to discover the mystery of the Eucharisttogether. And, first of all, we want to discover the common path thatwe need to follow to discover the Eucharist. The Eucharist is thecommunity. It needs common gathering and for this reason we areinviting you to Lednica meeting this year! We hope we will all meeton 3rd June 2023 at the Fish Gate on the Fields of Lednica.

Father Tomasz Nowak OP
Shepherd of the XXVII All-Polish Young People’s Meeting Lednica 2000

Welcome to Lednica!
Let’s follow the Lamb together!

Радіємо, що черговий раз вже двадцять сьомий ми можемо запросити Вас 3го червня на Зустріч Молоді на Ледницю. Цьогорічна зустріч присвячена Євхаристії. Лейтмотивом Зустрічі буде гасло: «Слідувати за Агнцем». Бачимо в Євангелії постать св. Йоана Хрестителя, який говорить: «Ось Агнець Божий, Який світу гріх забирає» (Йн 1, 29). І йдуть за Ним спочатку св. Йоан та св. Андрій, а потім наступні Апостоли. Сьогодні ж приходить момент для нас! Надіємося, що ми також, як учні Христа, віднайдемо себе у цій темі. Слідуватимемо за Агнцем, куди б Він не йшов, як говорить про це Книга Обявлення (Об 14, 15), і матимемо шанс відкрити Ісуса, такого, Яким Він є і Який дарується нам в Євхаристії. Хочемо разом відкривати Агнця Божого. Хочемо разом відкривати таємницю Євхаристії., А передусім, прагнемо разом відкривати спільний шлях, який маємо пройти, щоб відкривати Євхаристію. Євхаристія це спільнота. Євхаристія передбачає спільну зустріч, тому особливо запрошуємо Вас цього року на Ледницю. Надіємося зустрітися разом 3 червня 2023 року під Аркою Риба на Ледницьких
Полях.


о. Томаш Новак ОР

Душпастир ХХ
VII Загальнопольської
Зустрічі Молоді ЛЕДНИЦЯ 2023