XXV SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000 5 CZERWCA 2021DZIĘKUJEMY!

TRANSMISJA LIVE
HASŁO SPOTKANIA - USŁYSZ

Hasło XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 „Usłysz” rozbrzmiewa w coraz szybszym i wciąż bardziej złożonym świecie. Jednak pytania człowieka wchodzącego w dorosłe życie pozostają proste i niezmienne od lat. Bo najważniejsze kwestie są ponadczasowe: kim jestem – dlaczego jestem – po co żyję – kim mam się stać? Znawcy ludzkich tajemnic powiadają, że w poszukiwaniach własnej tożsamości bardzo pomaga wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos serca. Ten głos, nazywany również wewnętrznym światłem, w tradycji chrześcijańskiej rozpoznajemy jako skarb sumienia. Sumienie od Boga pochodzi i jako Jego dar stanowi w nas wołanie nieba. W poszukiwaniach odpowiedzi na najważniejsze z pytań warto więc wsłuchiwać się w te wewnętrzne sygnały. Dlatego właśnie w tym roku poprowadzi nas na Lednicy zawołanie „Usłysz”. To jest też zaproszenie do słuchania, do wsłuchiwania się. W poszukiwaniach odpowiedzi na najważniejsze pytania towarzyszył nam będzie Jan Chrzciciel. To mistrz ciszy, nauczyciel zasłuchania, prorok prostoty i przyjaciel Oblubieńca. Razem będziemy uczyć się dbać o przestrzeń zasłuchania w głos wewnętrznego sygnału nieba – sumienia. Biblia nazywa tę przestrzeń słuchania pustynią. Jan Chrzciciel opowie nam na Lednicy, jak sam uczył się na pustyni rozpoznawać i wybierać te inspiracje, które pomagają odkryć: kim jest człowiek – dlaczego jest – po co żyje i kim ma się stać. I jeśli tylko pozwolimy Janowi Chrzcicielowi poprowadzić się w drodze, usłyszymy i zobaczymy, jak wskazuje na Jezusa, mówiąc „oto Baranek Boży” – On jest odpowiedzią na wszystkie pytania świata. 

GALERIA
PROGRAM SPOTKANIA
 • Spotkanie LEDNICA 2000 nosi w tym hasło „Usłysz”. W czasach szybkiego przepływu informacji, szumu medialnego, głośnych zmian w społeczeństwie chcemy zaprosić uczestników do wybrania ciszy, aby w niej usłyszeć Boga. W ciszy kształtuje się sumienie człowieka, czyli przestrzeń, w której mówi do nas Bóg. Oczywiście wsłuchanie się w głos Boga nie jest zadaniem prostym, trzeba nauczyć się go rozpoznawać.
 • I CZĘŚĆ - PUSTYNIA
  Patronem tegorocznego Spotkania został święty Jan Chrzciciel, od którego chcemy nauczyć się słuchania - w pierwszej kolejności Boga, późnej siebie nawzajem. Jan Chrzciciel, którego historię poznajemy w trakcie pierwszej części Spotkania, usłyszał głos wzywający na pustynię. Po inscenizacji przedstawiającej ten moment życia świętego, pomodlimy się wspólnie Litanią wyjścia na pustynię, w której będziemy powtarzać „Pragnę Cię usłyszeć!”. W ten sposób wyrazimy naszą gotowość na spotkanie z Bogiem w naszym wnętrzu. Litanię zakończy gest błogosławieństwa uszu, wzorowany na obrzędzie Effatha, w którym uczestniczą katechumeni. Naszym kolejnym krokiem będzie Spotkanie z głosem, czyli opowieść o doświadczeniu poszukiwania i wsłuchiwania się w głos Boga, często ledwie słyszalnego wśród myśli i emocji znajdujących się w nas.
 • II CZĘŚĆ - SUMIENIE
  Druga część Spotkania również rozpocznie się odwołaniem do historii z życia Jana Chrzciciela. Usłyszymy opowieść o celnikach i żołnierzach, którzy, usłyszawszy wewnętrzne wezwanie do zmiany życia, poszukują u Jana wsparcia w rozeznawaniu. Z rozważania tej opowieści zrodziło się w nas pragnienie modlitwy za Kościół, naszej wspólnoty, by zawsze był miejscem wsłuchiwania się głos Boga. Usłyszymy po tym krótkie świadectwo pustelnika – osoby, która, podążając niejako za wskazówką Jana Chrzciciela, wybrała prostotę i ciszę jako sposób swojego życia. Ta część spotkania zakończy się wygłoszeniem Manifestu prostoty – nawiązując do słów św. Jana Chrzciciela, wspólnie postanowimy podążać za głosem Boga w poszanowaniu każdego człowieka i poszukiwaniu dobra.
 • III CZĘŚĆ - CHRYSTUS
  Po mszy świętej będziemy uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Również tym podążymy za pouczeniem naszego tegorocznego patrona, który wskazał na Jezusa, jako na Baranka Bożego. Zgodnie z tradycją Spotkań LEDNICA 2000, zakończymy nasze czuwanie wyborem Chrystusa na naszego Pana i Zbawiciela.
Plan godzinowy
 • 12.00 - Anioł Pański z Pól Lednickich
 • 12.10 - Studio LIVE
 • 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia z Pól Lednickich
 • 15.45 - Konferencja „USŁYSZ” - o. Jacek Szymczak OP
 • 16.15 - Studio LIVE
 • 18.00 - Oficjalne rozpoczęcie jubileuszowego, XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000
 • 18.30 - CZĘŚĆ I - PUSTYNIA
 • 19.30 - CZĘŚĆ II - SUMIENIE
 • 20.00 - Msza Święta
 • 21.00 - CZĘŚĆ III - CHRYSTUS
 • 21.30 - Adoracja
 • 21.45 - Akt Wyboru Chrystusa
 • 22.00 - Przejście przez Bramę-Rybę, Zakończenie
PLAKAT

“Temat kolejnego spotkania młodych “USŁYSZ” przysporzył nam nieco kłopotu. Pandemiczny chaos, kolejny lockdown, miliony obrazków na ekranie komputera – jak pośród tego wszystkiego przedstawić ciszę? I przypomniał mi się ojciec Jan Góra, który kilkanaście lat temu tłumaczył nam, nastoletnim wtedy, na pierwszej wizycie w dominikańskim klasztorze, że jeśli widzimy zakapturzonego brata to broń Boże nie możemy go zaczepiać, bo kaptur założony na głowę, jest oznaką, że zakonnik się modli. Kaptur sprzyja wyciszeniu, bo ogranicza pole widzenia i chroni uszy przed dźwiękami świata zewnętrznego. Uznaliśmy, że to doskonale wyraża hasło najbliższej Lednicy. Tysiące ludzi zaproszonych zostaje, by zostawić na chwilę cały świat, “wejść do swej izdebki” i w kapturach, jak mnisi, modlić się w ciszy do Tego, który jest w ukryciu. Wierzymy, że to co będzie się działo w ich wnętrzach, będzie niezwykłe, pełne barw, życia, radości oraz wolności, jaką dać może tylko Chrystus.”

Twórcy Plakatu – Dayenu – design for God

SYMBOLE SPOTKANIA

Lednicka Linijka – nawiązuje do prostego odcinka, który linijka wyznacza. Jan Chrzciciel jako przewodnik tegorocznej Lednicy nawołuje do prostowania ścieżek dla Pana. My sami często poszukujemy elementu, do którego można nawiązać, o który da się oprzeć na ścieżkach życia. Te drogi są czasem kręte, a linijka to przyrząd umożliwiający ich naprostowanie. Co ważne, na linijce znajduje się „manifest prostoty”. Chcemy w nim wyrazić wezwanie do tego aby żyć prosto i realizować to w 3 krokach życia chrześcijańskiego: szukać Boga, być z drugim człowiekiem i czynić dobrze

Lednickie Skrzydła – są symbolem wzbijania się górę. Na Polach Lednickich co roku brzmią słowa piosenki „Tylko orły szybują nad granią…”, niejednokrotnie wzywaliśmy patrzeć wyżej, iść w głąb. Te skrzydła to wyraz naszych możliwości do wznoszenia się ponad różnorodne ograniczenia, aby iść dalej – w miłości, wierze, w rozwoju, w dojrzałości, odpowiedzialności. Dlatego znalazły nie na plakacie tegorocznego Spotkania Lednickiego. Skrzydła to też jeden z symboli, który w ikonografii wiąże się z prezentowaniem postaci Jana Chrzciciela, przewodnika uczestników tegorocznego spotkania. W Biblii Bóg często przemawia do człowieka poprzez anioła. Skrzydła mają nas skłaniać do poszukiwania głodu Boga w ludziach, których Bóg posyłam do nas jako aniołów.

Symbole można zamawiać na stronie lednickiego sklepu: lednicki.pl

HYMN SPOTKANIA
ZAPROSZENIE OJCÓW

“Już 5 czerwca 2021 roku zapraszamy Was do wspólnego świętowania jubileuszowego XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000. Będzie ono wyjątkowe, choć znowu  w warunkach pandemii, stąd udział w nim dla większości będzie się wiązał  z uczestnictwem za pośrednictwem mediów. Pola Lednickie tego dnia pozostaną puste.  Żyjemy nadzieją, że nareszcie za rok zobaczymy się tu wszyscy.

Hasło tegorocznego Spotkania brzmi: „Usłysz”. To słowo przywołuje wiele znaczeń.  Jednak aby je przyjąć i odnieść do siebie – należy je usłyszeć. To ważne w perspektywie wiary i codzienności, gdyż tylko wtedy możliwa jest efektywna komunikacja i rzeczywista bliskość. Z pewnością osoba wierząca chce usłyszeć głos Boga, głos Kogoś, kto jest dla niej ważny, kto przychodzi z ważną wiadomością. O tym chcemy mówić podczas tegorocznego Spotkania i w tym chcemy pomóc. Pomóc usłyszeć, czyli być w konkretnych relacjach. Będziemy więc uczyć się słuchać w odpowiednich do tego warunkach, gdy wyzwolimy się z mnóstwa bodźców – to wiąże się z przywołanym obrazem pustyni. Ta przestrzeń uwrażliwia na to, co ważne, ale jest wymagająca. 

Postacią, która staje się w tym roku naszym szczególnym przewodnikiem, jest Jan Chrzciciel. On prowadził swoich uczniów do chrztu w Jordanie, lecz to stanowi jakby wstęp do poznania Tego, który „idzie za nim” – Jezusa Chrystusa. Odkrywamy więc z jego pomocą przestrzeń wiary, tej przeżywanej indywidualnie, ale i we wspólnocie Kościoła, i w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnictwo w takich złożonych relacjach pomaga nam we właściwych wyborach, w podejmowaniu decyzji o wierze, i determinowanej nią ścieżce życia każdego z nas.

Tradycyjnie już zwieńczeniem  Spotkania Młodych będzie akt wyboru Chrystusa, przypieczętowany przejściem przez Bramę III Tysiąclecia. Przygotowaniu jubileuszowego Spotkania Młodych oraz samemu Spotkaniu towarzyszyć będzie entuzjazm wyrażany przez lednickie tańce i muzykę. Gromadźmy się w naszych wspólnotach, aby przygotować się na to święto młodego Kościoła i w nim uczestniczyć! Kiedy ustanie czas pandemii, Pola Lednickie i Dom na Polach Lednickich będą dla wszystkich otwarte, wrócą regularne spotkania i z nową energią podejmiemy nowe projekty i inicjatywy.

Bądźmy razem! Do zobaczenia!”

Wojciech Surówka OP
Wojciech Prus OP

CO PRZYGOTOWAĆ DO SPOTKANIA?
1. POCZTÓWKA ZAMIAST OBECNOŚCI

Wiemy, że 5 czerwca bardzo chcielibyście być obecni na Polach Lednickich. Niestety w tym roku to nie będzie możliwe, wszyscy wiemy dlaczego. Dlatego prosimy Was o obecność symboliczną, ale bardzo znaczącą: przysyłajcie na adres Pól Lednickich (Ośrodek im. Jana Pawła II, Pola Lednickie 1, 62-280 Kiszkowo) tradycyjne kartki pocztowe, na których napiszecie co nie pozwala Wam usłyszeć głosu Boga. Zróbcie to indywidualnie, lub grupowo. My oddamy je Panu Bogu podczas Spotkania 5 czerwca, aby symbolicznie wyrazić fakt uwolnienia od naszych obciążeń.

2. FILMIK: „MOJA CODZIENNOŚĆ”

Nagrajcie krótkie filmiki dotyczące Waszych codziennych czynności. Chcemy przez nie pokazać, że Pan Jezus jest z nami w najprostszych momentach naszego życia. Wykorzystamy Wasze nagrania we właściwym momencie Spotkania 5 czerwca, do wyrażenia czegoś, co nazwaliśmy „lednickim manifestem prostoty”. Filmiki prosimy przysyłać mailem na adres: sekretariat@lednica2000.pl

3. FILMIK: „ŻYCZENIA DLA LEDNICY W 3 SŁOWACH”

25 lat to poważny jubileusz! Z tej okazji złóżmy sobie życzenia! Nagrajcie krótki filmik, czego życzycie LEDNICY w 3 słowach. Zmontujemy z tego jubileuszowy teledysk! Filmiki przesyłajcie na Facebooka Siewców Lednicy.

GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY

PATRONAT HONOROWY

DOFINANSOWANIE

WSPIERAJĄ NAS