AKREDYTACJE

DLA LUDZI MEDIÓW
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szanowni Państwo,

informujemy, że uruchomiliśmy zgłoszenia akredytacyjne na XXVIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się 3 czerwca na Polach Lednickich.

Zapraszamy do wypełnienia formularza do 30 maja 2023 r. (po wyznaczonym terminie w razie potrzeby akredytacji prosimy o telefon).

FORMULARZE AKREDYTACYJNE

Formularze są dostępne w dwóch wariantach:

Zgłoszenie indywidualne

Dla dziennikarzy indywidualnych

Zgłoszenie grupowe

Dla ekip dziennikarskich (>2 osoby)
prosimy o wypełnienie PDF i przesłanie na na adres media@lednica2000.pl.

Informujemy, że zgłoszenie akredytacyjne jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pobytu ekip prasowych na Polach Lednickich.

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Regulamin określający zasady udziału dziennikarzy i fotoreporterów w XXVII Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się pod hasłem „Idź za Barankiem”, w dniu 3 czerwca 2023 roku.

 1. Obsługę medialną spotkania wraz z procesem akredytacji i uzgodnień technicznych prowadzi organ organizatora – Biuro Prasowe XXVII Spotkania Młodych Lednica 2000.
 2. Jedyną drogą uzyskania akredytacji jest złożenie wniosku o przyznanie akredytacji, drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.lednica2000.pl/media do dnia 29 maja 2023 r.
 3. Podstawą przyznania akredytacji jest ważna legitymacja prasowa i/lub zaświadczenie redakcji/agencji oraz ważny dowód tożsamości.
 4. Akredytacja pozwala na wstęp do namiotu prasowego, dostęp do materiałów prasowych w formie pisemnej i elektronicznej oraz swobodne poruszanie się po placu nabożeństwa za wyjątkiem:
 • terenu bezpośredniej akcji liturgicznej,
 • wzgórza, na którym stoi Brama III Tysiąclecia (Ryba),
 • Drogi III Tysiąclecia (wyłączając pobocze u dołu drogi – patrz pkt. 10),
 • terenów oznaczonych tablicami z zakazem wstępu,
 • sztabu, ośrodka, dzwonnicy, wież obserwacyjnych ochrony i wież nagłośnienia,
 • innych stref wydzielonych przez Organizatora a nie ujętych w regulaminie.
 1. Dziennikarze z akredytacją „SEKTOR PRASOWY” są upoważnieni ponadto, do przebywania w sektorze w obrębie kopca Bramy-Ryby. Wstęp do sektora możliwy jest tylko przez oznakowane wejście, za każdorazowym okazaniem akredytacji.
 2. Osoby, którym udzielono akredytacji są zobowiązane do: przestrzegania regulaminu Spotkania, zachowywania się w sposób niezakłócający akcji liturgicznej, nie ograniczania widoczności uczestnikom nabożeństwa, wykonywania poleceń służb porządkowych, noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, przerwania realizacji materiału na każdorazową prośbę służb.
 3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, zdarzenia losowe i atmosferyczne, Organizator nie gwarantuje wjazdu samochodem na parking znajdujący się na terenie Pól Lednickich.
 4. Organizatorzy proszą, aby osoby akredytowane przekazały w miarę możliwości zrealizowane materiały Wspólnocie LEDNICA 2000 w ciągu 30 dni i wyraziły zgodę na ich wykorzystanie w celach archiwalnych i promocyjnych. Materiały nt. Spotkania prosimy przesłać do Biura Prasowego na adres: media@lednica2000.pl.
 5. Obszar Wzdłuż Drogi III Tysiąclecia pomiędzy barierkami sektorów i skarpą Drogi jest obszarem czasowego przebywania i poruszania osób akredytowanych.
 6. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 7. Akredytowany podpisuje niniejszy regulamin, co jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Naruszenie regulaminu powoduje utratę akredytacji.
MATERIAŁY PRASOWE

W celu uzyskania materiałów prasowych lub zaproszenia gościa na wywiad, prosimy o kontakt telefoniczny z Rzecznikiem Prasowym lub pod adresem media@lednica2000.pl.

OSOBY DO KONTAKTU

AKREDYTACJE

OLIWIA ŁABUDA
tel. + 48 507 931 547
media@lednica2000.pl

RZECZNIK PRASOWY

FRANCISZEK COFTA
f.cofta@lednica2000.pl
tel: +48 517 536 342

ZASTĘPCA RZECZNIKA

DOMINIKA CHYLEWSKA
d.chylewska@lednica2000.pl
+48 606 507 999

BIURO PRASOWE

ADAM NUREK
a.nurek@lednica2000.pl
+48 502 213 130

STUDIO LIVE

PRZEMYSŁAW M. DUDA
studiolive@lednica2000.pl
+48 574 680 823