Nowe pokolenia

Często powtarza się w mediach, szczególnie katolickich, że istnieje pokolenie JP II. Czy rzeczywiście takie pokolenie istnieje, trudno mi powiedzieć. Określenie tego wymagałoby podjęcia badań socjologicznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest cała rzesza osób, dla których doświadczeniem pokoleniowym był wybór Karola Wojtyły na papieża i jego pierwsza pielgrzymka do Polski. Odnoszę wrażenie, że pokolenie to skutecznie wtopiło się w społeczeństwo po 1989 roku. Czy wniosło coś do tego społeczeństwa? Niewątpliwie tak. Na pewno sposób obecności Kościoła w świecie współczesnym był przez lata kształtowany przez nauczanie Jana Pawła II. Takie tematy, jak oddzielenie Kościoła od państwa, współistnienie z demokracją czy konsekwentna obrona życia,  to bez wątpienia wkład pokolenia JP II.

Żadne pokolenie nie jest wieczne. Ci, którzy wchodzili w młodość podczas pontyfikatu Jana Pawła II, mają dziś około 60 lat. Na ich miejscu pojawiły się dwa kolejne pokolenia. W badaniach socjologicznych pokoleniu JPII odpowiada mniej więcej pokolenie X, czyli ci, którzy dorastali i robili kariery w Polsce w okresie wielkiej transformacji. Przejęło ono przede wszystkim koncepcję bogacenia się i indywidualizmu. Następne pokolenie, pokolenie Y, które przyszło na świat w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, tak zwani milenialsi, uważa się za pełnoprawnych obywateli świata cyfrowego. Po nich następuje pokolenie Z, czyli ludzie urodzeni już w XXI wieku, którzy właśnie teraz będą dojrzewali i wchodzili w  dorosłe życie. Te dwa ostatnie pokolenia stanowią większość uczestników Spotkań Młodych na Lednicy.

Co charakteryzuje te pokolenia? Socjolog Paweł Śpiewak, opisując młodzież początku XXI wieku, pisał, że jest to pokolenie, które „nie potrzebuje i nie tworzy porozumień i stowarzyszeń. Zaprzecza wszelkiej sensowności zbiorowego działania, bo nie ma tu miejsca ani na społeczne zaufanie, ani na ryzyko wspólnego działania. Jest to w tym sensie wolność – rzec można – tchórzliwa, nieufna i słaba. Prowadzi ku samotności i pogodzonej ze sobą politycznej bezradności”. Wydaje się, że ta sytuacja zaczyna się  zmieniać wraz z pojawieniem się nowego pokolenia. Z badań wynika, że najważniejsze kwestie dla pokolenia Y i Z to ochrona środowiska, jakość życia i zmiana klimatu. Sprawą numer dwa jest kwestia dość dużego poparcia dla wolontariatu i różnych działań, niezwiązanych za stosunkiem pracy czy innymi formami zatrudnienia. Trzecia kwestia to poczucie solidarności ze słabszymi, biednymi, a więc sprzyjanie akcjom dobroczynnym.

Biorąc to pod uwagę, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasze działania ewangelizacyjne muszą być próbą twórczego włączenia w nasz program lednicki pragnień młodych ludzi. Kwestia wolontariatu zawsze była dla nas ważna. Ojciec Jan często odwoływał się do idei uczestnictwa, zaczerpniętej z nauczania Karola Wojtyły. Również w tym roku bardzo liczymy na wolontariuszy. Już teraz istnieje możliwość zapisania się do lednickiego wolontariatu.

Tak jak wspomniałem wyżej, badania wskazują, że najważniejszą kwestią dla młodych jest ekologia. Dlatego 6 czerwca 2020 roku,  podczas XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000, otworzymy na Polach Lednickich strefę Laudato si’. Wsłuchując się w marzenia papieża Franciszka, chcemy w ten sposób umożliwić młodym ludziom nie tylko zapoznanie się z podstawami ekologii integralnej, ale również pragniemy dać możliwość uczestnictwa w warsztatach, które pomogą im te idee wcielić w życie.  Więcej o strefie Laudato si’ już niebawem.