Przygotowania XXVII Spotkania Młodych LEDNICA 2000

Drodzy Przyjaciele Lednicy,

jako Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. o. Jana W. Góry OP i Wspólnota LEDNICA 2000 od listopada 2022 roku rozpoczynamy przygotowania do XXVII Spotkania Młodych LEDNICA 2000, które chcemy zorganizować na Polach Lednickich w dniu 3 czerwca 2023 roku wspólnie z Ojcami Dominikanami.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby gotowe do zgodnej współpracy, zainteresowane zaangażowaniem się w przygotowanie hasła, programu i bezpośrednią organizację tego przyszłorocznego Spotkania.

Jeśli chcesz tworzyć z nami to Spotkanie, masz czas i ochotę realnie wpłynąć na jego kształt, wzbogacić je swoimi talentami i zająć się wspólnie z nami przygotowaniem programu, muzyką, śpiewem, tańcem, oprawą plastyczną, scenografią, promocją, kontaktami z mediami, sponsoringiem, logistyką, aprowizacją, transportem, infrastrukturą techniczną, informatyką, porządkiem i bezpieczeństwem, opieką medyczną i wieloma innymi sprawami organizacyjnymi, które wiążą się z organizacją Spotkania Młodych, chcesz zdobyć lub dobrze spożytkować doświadczenie i umiejętności przydatne przy organizacji tak dużych wydarzeń, możesz zaangażować się w różne grupy pracujące nad przygotowaniem tego Spotkania. Czekamy na Ciebie.

Wkrótce na stronie www.lednica2000.pl oraz na lednickim Facebooku przekażemy dalsze szczegóły związane z przygotowaniami. Wszystkich chętnych do pomocy już teraz prosimy o zgłaszanie się na adres: sekretariat@lednica2000.pl

Andrzej Ranke