Zmarł prof. dr hab. Stefan Jurga

Dnia 15 marca br. zmarł prof. Stefan Jurga.
Wielki przyjaciel o. Jana W. Góry OP, Lednicy i Jamnej.
Przez wiele lat był rektorem i prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawsze dbał o bliskie więzi między środowiskiem akademickim a Dziełem LEDNICA 2000. Uczestniczył w Spotkaniach Lednickich, wspierał nasze działania na wielu płaszczyznach.
Niech spoczywa w Pokoju.
Rodzinie i Jego najbliższym składamy wyrazy współczucia i zapewniamy o naszej modlitwie.

Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Stefana Jurgi odbędzie się w piątek 25 marca 2022 – o godzinie 12.00 Msza św. w Katedrze Poznańskiej, a potem o godzinie 13.30 na cmentarzu parafii MB Częstochowskiej przy ul. Jasna Rola w Poznaniu (Naramowice).