Zostańmy w domach!

Kochani!
Podczas ostatniego Spotkania Młodych LEDNICA 2000 prowadziły nas słowa „Wiesz, że Cię kocham”. W duchu tego przesłania kierujemy do Was słowa zachęty i otuchy.
W tę i następne dwie niedziele zostajemy w domu. W obliczu epidemii koronawirusa zarówno władze państwowe, jak i biskupi wzywają nas do odpowiedzialności i wzajemnej solidarności. Możemy komuś uratować życie, nie wychodząc z domu. Wykonujmy to, do czego wzywają nas odpowiednie służby oraz nasi duszpasterze.
Bliskość to nie tylko relacja fizyczna. Możemy być razem, korzystając ze wszystkich środków technicznych, z Internetu, telefonów, słowa drukowanego. Pamiętajmy jednak, że przede wszystkim możemy być razem, łącząc się w modlitwie. Dlatego módlmy się za siebie nawzajem.
Zachęcamy w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu do uczestniczenia w rekolekcjach głoszonych w Internecie, do słuchania nagrań. Może szczególnie warto przejrzeć transmisje z poprzednich Spotkań Młodych na Lednicy – wyszukać w nich konferencji i wygłoszonych kazań, żeby pogłębić treści, które nas prowadziły przez poprzednie lata.
Pamiętajmy również, że czas spędzony w samotności we własnym domu może nam pomóc na nowo odkryć relację z Bogiem.
Święta Matka Teresa z Kalkuty powtarzała, że Bóg przemawia w ciszy naszego serca. 🙏🏼
 
o. Wojciech Surówka
o. Wojciech Prus
Duszpasterze Wspólnoty LEDNICA 2000