POZNAŃ
WSPÓLNOTA LEDNICA 2000
ADRES
Wspólnota LEDNICA 2000
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań
SPRAWDŹ DOJAZD
TELEFON
tel kom.: 780 007 162
POLA LEDNICKIE
ADRES
Pola Lednickie:
Ośrodek im. św. Jana Pawła II
Pola Lednickie 1
62-280 Kiszkowo
SPRAWDŹ DOJAZD
TELEFON
Stowarzyszenie
LEDNICA 2000
im. o. Jana W. Góry OP
ADRES
Stowarzyszenie LEDNICA 2000
im. o. Jana W. Góry OP
ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań
SPRAWDŹ DOJAZD
Mamy status Organizacji Pożytku Publicznego!
KRS: 0000078708
NUMER KONTA

70 1020 4027 0000 1102 0363 1868

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Stowarzyszenia

mec. Bogdan Kowalski
b.kowalski@lednica2000.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia

Agnieszka Chrostowska
agnieszka@lednica2000.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia

Wojciech Borna
w.borna@lednica2000.pl

Sekretarz Stowarzyszenia

dr Andrzej Ranke
a.ranke@lednica2000.pl

Skarbnik Stowarzyszenia
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Hanna Koźmińska
h.kozminska@lednica2000.pl