Naszym założycielem i opiekunem jest Jan Paweł II. Czerpiemy z tradycji chrztu i wyboru Chrystusa dokonanego przez Mieszka I oraz z bogactwa duchowego Zakonu Kaznodziejskiego. Ruch Lednicki jest propozycją drogi formacyjnej skierowanej do wspólnot oraz osób indywidualnych.

Istotą Ruchu Lednickiego jest jak najczęstszy udział w Eucharystii, codzienny wybór Chrystusa, adoracja oraz w miarę możliwości modlitwa brewiarzowa. Nieodłącznym elementem jest studium, którego motyw wyznacza hasło Spotkania Młodych LEDNICA 2000.

Pomocą w nim są teksty zawarte w naszym podręczniku – „Tropach Lednickich”.

AKT WYBORU CHRYSTUSA

Panie Jezu Chryste, Ciebie wybieram jako mojego Pana i za apostołem Piotrem powtarzam: Ty jesteś Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel! Tobie oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość oraz całą moją wieczność. TY jesteś moją Prawdą, TY jesteś moją Drogą, moim Życiem i moją Miłością. Teraz i na wieki. Amen.

MAŁY KATECHIZM RUCHU LEDNICKIEGO „6×7 = RUCH LEDNICKI”
I – SIEDEM ZAŁOŻEŃ RUCHU LEDNICKIEGO:
 1. Wybór Chrystusa, jako zobowiązanie do życia wiarą.
 2. Programem Ruchu są przemówienia Jana Pawła II do młodych nad Lednicą.
 3. Troska o przyszłość młodych i ich wiary.
 4. Dojrzałe uczestnictwo w życiu Kościoła i społeczeństwa.
 5. Poszukiwanie komunikacyjnego języka wiary.
 6. Wizja osobowości dojrzałej, która integruje wszystkie aspekty życia w odpowiednich proporcjach.
 7. Tworzenie otwartej i służebnej, wspólnoty.
II – SIEDEM POWODÓW DLA KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE SIĘ W RUCH LEDNICKI MA SENS:
 1. Pogłębisz swoją tożsamość w wierze w nawiązaniu do źródeł chrzcielnych Polski.
 2.  Pogłębisz osobisty kontakt z Chrystusem.
 3.  Nauczysz się świadomie podejmować wybór Chrystusa  jako fundament swojego życia.
 4.  Dołączysz do wspólnoty – nie będziesz sam.
 5. Nauczysz się żyć wiarą na co dzień i dzielić się nią z innymi.
 6. Odważysz się stawiać sobie wymagania i brać odpowiedzialność za siebie i innych.
 7. Rozwiniesz w sobie osobowość integralną.
III – SIEDEM PUNKTÓW SPOTKANIA FORMACYJNEGO:
 1. Modlitwa brewiarzowa – nieszpory.
 2. Dzielenie się wiarą, sprawy bieżące, poznanie się.
 3. Studium, uczenie się:  Program rozwoju w Ruchu Lednickim, Podręcznik Pokolenia JP2, dokumenty Kościoła.
 4. Pogłębienie, analiza, komentarz, rozmowa.
 5. Zastosowanie i wprowadzenie w życie zasad Ruchu Lednickiego.
 6. Wytyczne na przyszłość (zmiany, przygotowanie następnego spotkania, propozycje, wolne wnioski).
 7. Akt wyboru Chrystusa.
IV – CELE RUCHU LEDNICKIEGO
 1. Chwała Boża.
 2. Pełny (integralny) rozwój człowieka.
 3. Nawiązanie osobistej relacji z Chrystusem.
 4. Tworzenie otwartej, służebnej i wielopokoleniowej wspólnoty.
 5. Wychowanie gospodarzy, liderów i managerów.
 6. Przekazanie następnemu pokoleniu motywów życia i nadziei.
 7. Żyć w pełni wiarą
V – DO CZEGO CIE ZAPRASZAMY?
 1. Dni skupienia.
 2. Rekolekcje weekendowe.
 3. Rekolekcje branżowe.
 4. Spotkania młodzieży.
 5. Stała formacja (ludzka, chrześcijańska, lednicka).
 6. Niedzielna Msza Św. o godz. 16.00, wspólne po niej spotkanie.
 7. Codzienna Eucharystia.
VI – CO NAS WYRÓŻNIA?
 1. Chrystocentryzm i entuzjazm wiary.
 2. Opieranie się na nauce Jana Pawła II.
 3. Wspólnota otwarta, przyszłościowa, wielopokoleniowa, przy zakonie dominikańskim.
 4. Poszukujemy nowoczesnego, nośnego języka wiary.
 5. Uczymy się odpowiedzialności spędzając razem wakacje i prowadząc ośrodki nad Lednica i na Jamnej.
 6. Przekładamy wiarę na kulturę (mamy własne pieśni, tańce, formacje intelektualna, tworzymy kulturę bycia).
 7. Troska o rozwój integralnej osobowości.
PROGRAM ROZWOJU

Ruch Lednicki to integralny rozwój człowieka. Celem formacji jest odkrywanie w sobie człowieka wewnętrznego, nawiązywanie osobistej relacji z Chrystusem. Dzięki temu możemy zanosić Dobrą Nowinę o Nim na krańce świata, którymi tak często są dziś ludzie z którymi żyjemy. Szkoła, uczelnia, miejsce pracy, środowisko w którym żyjemy – to przestrzenie w których powinni być obecni członkowie Ruchu Lednickiego. Obecność ta realizuje się poprzez świadectwo życia oraz sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wspólnoty Ruchu Lednickiego to także środowisko aktywnie uczestniczące w życiu swoich parafii oraz kreujące kulturę.

Ruch Lednicki czerpie z  mocy sakramentu chrztu i zaprasza wszystkich do jego ciągłego odnawiania poprzez ponawianie przyrzeczeń chrzcielnych oraz przypomnienie “Zostałem ochrzczony w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”, pamiętając, że na chrzcie chrześcijanin otrzymuje od Boga wszystko, co jest potrzebne do świętości. W szczególności odwołujemy się do tradycji chrztu i wyboru Chrystusa przez Mieszka I.

Program Ruchu  opiera się na ośmiu przesłaniach skierowanych przez Jana Pawła II do Młodych zgromadzonych na Polach Lednickich w latach 1997-2004.  Wyznaczają one kierunek naszych działań. Dziedzictwo naszych przodków, Wybór Chrystusa, przełożenie wiary na kulturę… To wszystko zarysował przed laty Jan Paweł II. Świadomi znaczenia Jego słów pragniemy zaprosić i Ciebie…

Na usilne prośby kapłanów, duszpasterzy jak i samej młodzieży Wspólnota Lednicka przygotowała propozycje spotkań  do wykorzystania w parafiach, wspólnotach, grupach, na lekcjach religii, takich spotkań, jakimi sami żyjemy i takich, jakie sami praktykujemy.

Punktem wyjścia, bazą niejako, są dla nas przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II nagrane na taśmę i wypowiadane przy okazji kolejnych spotkań Lednickich w latach 1997-2004. Co miesiąc zamieszczamy teksty nawiązujące swoją treścią do nadchodzącego Spotkania Młodych. Stanowią one  treść programu formacyjnego Ruchu Lednickiego na każdy rok.