Informacja o działalności Ośrodka na Polach Lednickich

Drodzy Przyjaciele Lednicy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. Ojca Jana W. Góry OP, w czwartek 31 sierpnia 2023 r. władze Stowarzyszenia, cały Ośrodek na Polach Lednickich, po zinwentaryzowaniu, przekazały w posiadanie jego tabularnemu właścicielowi – Klasztorowi Dominikanów w Poznaniu. Od 1 września br. Ośrodkiem tym zarządza już Dominikańska Fundacja LEDNICA 2000, która otrzymała Ośrodek do samodzielnego używania od Klasztoru. Fundacją jako jej prezes kieruje Ojciec Jacek Skupień OP, który od lipca br. przebywa w tym Ośrodku, gdzie od poniedziałku do soboty codziennie odprawiane są msze święte o godzinie 19:00 a w niedzielę o 11:00. Niezmiennie, 13-nastego dnia każdego miesiąca zapraszamy na Pola Lednickie na Nabożeństwo Fatimskie.

Nasze Stowarzyszenie będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność statutową, w szczególności popularyzować oraz wspierać duchowe i materialne dzieła Ojca Jana oraz nauczanie św. Jana Pawła II, prowadząc nadal naszą własną stronę internetową: www.lednica2000.pl i sklepik lednicki oraz organizując samemu różne działania i wydarzenia lednickie a także wspierając organizację i działalność duszpasterską Dominikanów związaną z dziełem Lednicy, na miarę naszych aktualnych i przyszłych chęci, możliwości, sił i środków. Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w tę działalność we współpracy z Dominikanami, ww. Fundacją i naszym Stowarzyszeniem.

Jako Ludzie Ewangelii Daleko Nieśmy Imię Chrystusa. Amen.