Konferencja naukowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową – „Jan W. Góra OP: osoba i dzieło”, która odbędzie się w dniach 27 – 28 września 2019 w Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4, sala C1.

Ma ona na celu przybliżyć ojca Jana Górę i jego dzieło tym, którzy go nie znali, oraz pozwolić go lepiej poznać tym, którzy go znali. Jakie były jego motywy życia i nadziei? Co w jego spuściźnie warto ocalić od zapomnienia? Co było wartością uniwersalną, do której warto się odwoływać? Jak kształtowało się jego dzieło w wymiarze edukacyjnym, duszpasterskim, artystycznym, społecznym? To pytania, na które odpowiedzi będą szukać specjaliści z różnych dziedzin. Konferencja stanowi ponadto twórcze podjęcie wciąż na nowo powtarzanego przez Jana Górę OP apelu o używanie rozumu. W Tropach lednickich pisał: „Najpierw poznanie, a później czyn. Najpierw poznanie, a później miłość. (…) Chodzi o przywrócenie w całym naszym życiu i w całej naszej kulturze należnego miejsca rozumowi i obyczajowi. Nawrót do prymatu logosu to jedno z naczelnych zadań chrześcijaństwa i ludzkości w chwili obecnej.” (s. 87-88).

Zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa w holu Collegium Novum oraz koncert. Koncert odbędzie się w kościele oo. Dominikanów 27.09.2019 po Mszy Świętej o godzinie 19.00.

Zapisy na: gora.konferencja@gmail.com