O. Łukasz Wiśniewski OP – Prowincjał Dominikanów

Z radością przyjęliśmy dzisiejszą decyzję Kapituły Prowincjonalnej Zakonu Kaznodziejskiego, która wybrała nowego prowincjała. Został nim o. Łukasz Wiśniewski OP dotychczasowy przeor Klasztoru Dominikanów w Krakowie. Generał Zakonu, o. Gerard Timoner OP zatwierdził ten wybór.

Składamy Ojcu serdeczne gratulacje oraz życzymy, aby Matka Boża chroniła Ojca od wszelkich przeciwności, a św. Dominik wraz ze św. Jackiem wspierali w pełnieniu nowej posługi. Zapewniamy Ojca o naszej modlitwie.