Odszedł Przyjaciel Lednicy

Pan Bóg zawołał do siebie bliską Lednicy osobę. Wczoraj zmarł Zbigniew Burkietowicz. Przyjaciel o. Jana Góry, Lednicy, Jamnej, społecznik, długoletni dyrektor Poznańskiej Trzynastki. Pan Zbigniew był zaangażowany w tworzenie ośrodka duszpasterskiego na Jamnej, od zawsze zajmował się zapraszaniem i opieką nad ważnymi gośćmi podczas Spotkań Lednickich. Zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość i wsparcie jego i całej rodziny.

Msza pogrzebowa odbędzie się w środę 27 marca o godzinie 10:00 w kościele o. Dominikanów pogrzeb na cmentarzu przy ul. Nowina. Na cmentarzu zbieramy się przy głównym wejściu o godzinie 12:30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!