Życzenia na Nowy Rok – Pola Lednickie 1.01.2022

Kochani, niech słowa dzisiejszego drugiego czytania mszalnego wprowadzą nas w Nowy Rok. Niech dodają wiary i mocnej nadziei!
„Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej”. (Ga 4,4-7)