Dzień 23 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu

Oddaję Ci moją duszę i moje serce.


Młodzieży, nie ulegaj tej rozpowszechnionej, fałszywej moralności. Nie zagłuszaj swojego sumienia! „Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem” (Gaudium et spes, 16). „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny” (tamże). To prawo nie jest zewnętrznym prawem ludzkim, ale głosem Boga, który wzywa nas, byśmy wyrwali się z niewoli złych pragnień i grzechu, i pobudza do poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Jedynie słuchając głosu Boga w głębi własnej duszy i działając zgodnie z Jego wskazaniami, zdobędziecie upragnioną wolność. Jak powiedział Jezus, tylko „prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Prawda zaś nie jest owocem indywidualnej wyobraźni. Bóg dał wam rozum, byście poznali prawdę, i wolę, byście czynili to, co moralnie dobre. Dał wam światło sumienia, byście się nim kierowali w wyborach moralnych, byście miłowali dobro i unikali zła. Prawda moralna jest obiektywna, a prawidłowo ukształtowane sumienie potrafi ją rozpoznać.

(Jan Paweł II, Rozważanie podczas czuwania modlitewnego, Cherry Creek State Park, 14.08.1993 r.)

 

Wasza przyszłość, bezpieczna i pomyślna, taka, jakiej pragniecie, nie będzie mogła się zrealizować bez was, bez waszej odpowiedzialnej współpracy. Sami jesteście ostatecznie — w wymiarze ludzkim — prawdziwymi i głównie odpowiedzialnymi twórcami swej przyszłości. […] Nie jesteście sami, ponieważ Bóg, nasz Ojciec i Przyjaciel, bierze sobie do serca bardziej i z większą miłością, niż to sobie możecie wyobrazić, wasz osobisty los. On, obecny w nas dzięki łasce otrzymanej przez chrzest, miłuje nas wiernie także wtedy, gdy grzeszymy, i nigdy, w żadnej okoliczności nas nie opuszcza. Dlatego przyszłość; kształtowanie własnej przyszłości z bezgranicznym zaufaniem zwróćcie się w modlitwie do Tego, który jest obok was, w was, i ze szczególną pobożnością oddajcie się Matce Bożej. Ona z matczyną czułością i troskliwością chce wam towarzyszyć i podtrzymywać was na każdym kroku w waszej drodze.

(Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, Tokio, 24.02.1981 r.)

 

Akt strzelisty: Maryjo, uczyń mnie całą dla Nieba