33-dniowe rekolekcje

Dzień 33 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
„Oto czynię wszystko nowe”.   Umiłowana Młodzieży, nim zakończymy to spotkanie, chciałbym w Imię Pana wezwać was do zawarcia paktu wierności z Ewangelią, który stałby się niejako echem i próbą waszego przyłączenia się do Chrystusa, co nastąpiło poprzez chrzest. On...
continue reading
Dzień 32 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Maryjo, moja Mamo i Królowo - chcę abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze Mnie. Amen.   Uchwyćcie się Chrystusa, abyście w dzisiejszym świecie mogli z radością przemierzać drogę wierności Ewangelii i nie zagubili się. Uchwyćcie się...
continue reading
Dzień 31 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
By moje serce, moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim.   Nowe życie, dar zmartwychwstałego Chrystusa, promieniuje na wszystkie dziedziny ludzkiej egzystencji: na rodzinę, szkołę i środowisko pracy, na codzienne obowiązki i odpoczynek....
continue reading
Dzień 30 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.  Praca nad sobą, o której mówię, jest jak najbardziej osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem, na podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach wybranych przez Niego, gdy zawezwał ich do...
continue reading
Dzień 29 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Nowi ludzie łowią, łowią nowych ludzi. Tak było od początku. Nowi ludzie, apostołowie, łowili najpierw ryby, potem zostawili ryby i poszli szukać ludzi. I znajdowali ludzi, i doprowadzali ich do Chrystusa. I dziś...
continue reading
Dzień 28 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Z miłości ku Tobie Maryjo. Jestem bardzo w rękach Bożych – zawartość owego "totus Tuus" (cały Twój) otwarła się niejako w nowym miejscu. Gdy jakakolwiek sprawa "moja" staje się w ten sposób własnością Maryi, można się jej podejmować, choćby nawet...
continue reading
Dzień 27 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Dla radości i chwały Ducha Świętego. Kluczowym słowem w nauczaniu Jezusa jest słowo oznaczające zapowiedź radości: „Błogosławieni...” Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia. Chrystus ma odpowiedź na to wasze pragnienie. Ale prosi was, abyście mu...
continue reading
Dzień 26 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Dla spełnienia pragnień Jezusa. Poprzez kontakt z Jezusem w modlitwie, zyskujecie sens posłannictwa, którego nic nie może przyćmiewać. Potwierdza się modlitwa nadaje sens wasza chrześcijańska tożsamość, a sens waszego życia jest na zawsze związany ze zbawczym posłannictwem Chrystusa. Przez modlitwę...
continue reading
Dzień 25 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Dla wypełnienia Woli Ojca. Wszyscy, którzy z uwagą czytają Ewangelię, muszą zauważyć, iż Jezus żyje i działa w jednym zasadniczym odniesieniu: do Ojca. Do Niego zwraca się często w pełnym synowskiej miłości słowie „Abba”; wypowiada je również w czasie modlitwy...
continue reading
Dzień 24 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Pozostawiam Ci całkowite i zupełnie prawo do rozporządzaniamną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy. Chrystus jest Nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o...
continue reading