33-dniowe rekolekcje

Dzień 28 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Z miłości ku Tobie Maryjo. Jestem bardzo w rękach Bożych – zawartość owego "totus Tuus" (cały Twój) otwarła się niejako w nowym miejscu. Gdy jakakolwiek sprawa "moja" staje się w ten sposób własnością Maryi, można się jej podejmować, choćby nawet...
continue reading
Dzień 27 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Dla radości i chwały Ducha Świętego. Kluczowym słowem w nauczaniu Jezusa jest słowo oznaczające zapowiedź radości: „Błogosławieni...” Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia. Chrystus ma odpowiedź na to wasze pragnienie. Ale prosi was, abyście mu...
continue reading
Dzień 26 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Dla spełnienia pragnień Jezusa. Poprzez kontakt z Jezusem w modlitwie, zyskujecie sens posłannictwa, którego nic nie może przyćmiewać. Potwierdza się modlitwa nadaje sens wasza chrześcijańska tożsamość, a sens waszego życia jest na zawsze związany ze zbawczym posłannictwem Chrystusa. Przez modlitwę...
continue reading
Dzień 25 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Dla wypełnienia Woli Ojca. Wszyscy, którzy z uwagą czytają Ewangelię, muszą zauważyć, iż Jezus żyje i działa w jednym zasadniczym odniesieniu: do Ojca. Do Niego zwraca się często w pełnym synowskiej miłości słowie „Abba”; wypowiada je również w czasie modlitwy...
continue reading
Dzień 24 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Pozostawiam Ci całkowite i zupełnie prawo do rozporządzaniamną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy. Chrystus jest Nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o...
continue reading
Dzień 23 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją duszę i moje serce. Młodzieży, nie ulegaj tej rozpowszechnionej, fałszywej moralności. Nie zagłuszaj swojego sumienia! „Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem” (Gaudium et spes, 16). „W głębi sumienia człowiek odkrywa...
continue reading
Dzień 22 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Chciałbym, abyście zdali sobie sprawę z niebywałej i ukrytej siły, jaka zawiera się w młodości, siły, jaka może zaowocować w waszym pracowitym jutrze. Czasem jesteśmy lampami bez światła, lampami, które nie świecą,...
continue reading
Dzień 21 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci całe moje życie i moją działalność. Skoro Bóg wymaga całkowitej wierności, to znaczy, że jest ona możliwa. Jeśli Jezus uczynił z niej sakrament, na podobieństwo swojej nierozerwalnej miłości do Kościoła, znaczy to, że łaski Bożej nigdy nie zabraknie....
continue reading
Dzień 20 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją wolę. Być młodym, znaczy umieć docenić szczodrość. To znaczy poszukiwać drogi życia, które warto przeżyć. Być młodym, znaczy kochać prawdę, sprawiedliwość, wolność, pokój, piękno i dobroć. Być młodym, znaczy żyć zachłannie, ale żyć radośnie, z sensem: żyć...
continue reading
Dzień 19 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją pamięć i mój rozum, wszystkie moje myśli i pragnienia. Każdego dnia środki społecznego przekazu i postępowanie ludzi, wśród których żyjecie, przedstawiają określone wzorce życia. Bardzo często pokazują one egoizm wygrywający z wielkodusznością. Dzisiaj zapraszam was do spojrzenia...
continue reading