Komunikat

Drodzy Przyjaciele Lednicy

Zawiadamiamy, że w efekcie dotychczasowych rozmów Stowarzyszenia LEDNICA 2000 im. o. Jana W. Góry OP oraz Dominikanów dotyczących Lednicy oraz wynikających z nich decyzji,  Dominikanie przejęli od Stowarzyszenia pełną samodzielną odpowiedzialność za organizację Spotkań Lednickich, a od 1 września 2023 roku także za Dom Spotkań i Ośrodek Duszpasterski na Polach Lednickich.

Powyższe jest przejawem dobrej woli Stowarzyszenia i wyjściem naprzeciw zgłoszonemu już wiele miesięcy temu życzeniu Dominikanów,   rozwiązania umowy użyczenia i przejęcia ww. Domu i Ośrodka od naszego Stowarzyszenia w całkowicie samodzielny zarząd i finansowanie Dominikanów, jako jego prawnego właściciela.

Dziękujemy Dominikanom za wieloletnią współpracę przy Dziele Lednicy.

Wyrażamy nadzieję, że stosownie do zapewnień Dominikanów pozwoli to kontynuować dziedzictwo Ojca Jana W. Góry OP i Dzieło Lednicy, zgodnie z jego tradycją i tożsamością, a także wspólnie rozwijać Ruch Lednicki i Wspólnotę LEDNICA 2000.

Stowarzyszenie i jego członkowie na miarę swoich możliwości nadal pragną i będą wspierać działalność duszpasterską Dominikanów, w szczególności związaną z dziełem Lednicy, w tym organizację najbliższego i kolejnych Spotkań Młodych LEDNICA 2000.

Zachęcamy wszystkich do  przyjeżdżania na Pola Lednickie i włączenia się w przygotowania do tegorocznego XXVII Spotkania Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się w dniu 3. czerwca na Polach Lednickich.
Dalsze informacje na temat Lednicy i Spotkań Lednickich będą publikowane na stronach https://www.lednica2000.pl i https://www.lednica.dominikanie.pl oraz w powiązanych z nimi mediach społecznościowych.

 

Andrzej Ranke

Sekretarz i Rzecznik Prasowy

Stowarzyszenia LEDNICA 2000 im. o. Jana W. Góry OP