Zmarł Emerytowany Papież Benedykt XVI

Dziś, w dniu śmierci wspominamy kard. Josepha Ratzingera – Emerytowanego Ojca Świętego Benedykta XVI. Spotykaliśmy Go, niejednokrotnie błogosławił dziełu Lednicy. Zostawił słowa adresowane do nas – na lednickie spotkania w latach 2005-2012, a także z środowej audiencji generalnej 17 listopada 2010 wygłoszone na Placu św. Piotra:
„Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie organizatorów dorocznych europejskich spotkań młodzieży w Lednicy. Moi Drodzy, wracając do sakramentalnych korzeni naszego chrześcijaństwa – do chrztu, bierzmowania i Eucharystii – starajcie się pomagać młodym ludziom w zacieśnianiu serdecznej więzi z Chrystusem. Trwajcie razem na modlitwie; rozeznawajcie Jego wolę; z wiarą, nadzieją i miłością oddawajcie Mu swoją teraźniejszość i przyszłość. Niech Bóg wam błogosławi!”.
Niech Bóg obdarzy Go światłością wiekuistą!