maj 2020

Dzień 20 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją wolę. Być młodym, znaczy umieć docenić szczodrość. To znaczy poszukiwać drogi życia, które warto przeżyć. Być młodym, znaczy kochać prawdę, sprawiedliwość, wolność, pokój, piękno i dobroć. Być młodym, znaczy żyć zachłannie, ale żyć radośnie, z sensem: żyć...
continue reading
Dzień 19 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją pamięć i mój rozum, wszystkie moje myśli i pragnienia. Każdego dnia środki społecznego przekazu i postępowanie ludzi, wśród których żyjecie, przedstawiają określone wzorce życia. Bardzo często pokazują one egoizm wygrywający z wielkodusznością. Dzisiaj zapraszam was do spojrzenia...
continue reading
Dzień 18 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci całkowicie moje ciało. Człowiek jest bytem cielesnym. To tak proste stwierdzenie jest punktem wyjścia wielu wniosków. Choć aż tak materialne, ciało nie jest przedmiotem wśród innych przedmiotów. Jest ono najpierw kimś w tym sensie, iż jest manifestacją osoby,...
continue reading
Dzień 17 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu. Kiedy Jezus powiedział na krzyżu: "Niewiasto, oto syn twój" (J 19,26), na nowy sposób otworzył serce swej Matki, Niepokalane Serce, i ukazał mu nowe wymiary i obszary miłości, do których została wezwana w Duchu...
continue reading
Dzień 16 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego miłości. Serce Zbawiciela zachęca, aby zwrócić się ku miłości Ojca, który jest źródłem wszelkiej prawdziwej miłości: «W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował...
continue reading
Dzień 15 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Uznając testament z Krzyża: "Oto Matka twoja" – przyjmujędziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową. Wznoście częściej oczy ku Jezusowi Chrystusowi! Jest On człowiekiem, który kochał najbardziej, najświadomiej, najdobrowolniej, najbardziej darmo! Rozważcie testament Chrystusa: „Nie ma większego świadectwa miłości,...
continue reading
Dzień 14 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę w JezusaChrystusa: mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Co do mnie, przeżyłem dzieciństwo i młodość w atmosferze wiary, od której, prawdę mówiąc, nigdy się nie odciąłem. Nie wchodziły w grę wątpliwości, za to...
continue reading
„Oddaję siebie” – nowa piosenka Siewców Lednicy
|
Każdego roku przez Siewców Lednicy jest przygotowywana piosenka, która nam towarzyszy przez dane Spotkanie Lednickie. I w tym roku nie mogło jej zabraknąć! Nowy utwór nosi tytuł „Oddaję siebie” i ma swoją premierę 16 maja o godzinie 20:00 na kanale...
continue reading
Dzień 13 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.     Apostoł pisze, „że zwyciężyliście Złego”! Tak jest. Trzeba sięgać stale do korzeni zła i grzechu w dziejach ludzkości i wszechświata — tak jak Chrystus sięgnął do tego korzenia...
continue reading
Dzień 12 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego. W Ewangelii świętego Jana Chrystus wyjaśnia podstawową zasadę życia owej winnicy, mówiąc: „Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami” (J 15, 5). I te właśnie słowa wybrałem jako temat najbliższego Światowego Dnia Młodzieży. Zwracam...
continue reading