13 stycznia wybraliśmy się z młodzieżą na Jasną Górę, aby zawierzyć Matce Bożej kolejne lednickie spotkanie.

Maryjo, najlepsza Matko i Przewodniczko!

Przybywamy do Ciebie, my, pielgrzymi ledniccy, aby zawierzyć Tobie kolejne już XXIV Spotkanie Młodych na Polach Lednickich.

W 1991 roku ojciec Jan W. Góra OP, twórca Lednicy, pisał do Jana Pawła II: „Kochany Ojcze Święty! Daliśmy z siebie wszystko, przygotowując i realizując program VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. […] Zapragnęliśmy uczestnictwa i nie chcieliśmy, aby nas go pozbawiono”. Kiedy po latach czytamy te słowa, zdajemy sobie sprawę, że spotkania lednickie zrodziły się właśnie tutaj, w Twoim jasnogórskim domu, podczas Światowego Dnia Młodzieży. Wtedy Jan Paweł II zainspirował ojca Jana. Żegnając się z młodzieżą, Ojciec Święty mówił: „Maryja wskazuje wam drogę rozwoju: drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga stroma, droga wąska i trudna. Dla tego jednak, kto pragnie iść nią dalej według wskazań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości”.

Dlatego nie możemy tutaj nie wracać za każdym razem, gdy czekają nas nowe zadania, za każdym razem, gdy podejmujemy wyzwanie dojrzałości, gdy czeka nas kolejny rok przygotowań do Spotkania Młodych na Polach Lednickich – przychodzimy, aby powierzyć się Tobie.

W tym roku chcemy wraz ze świętym Janem Pawłem II powtórzyć słowa z Jego biskupiego herbu: TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ. Tegoroczne Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 odbędzie się właśnie pod tym hasłem. Jesteśmy przekonani, że nie- przypadkowo spotkamy się na Polach Lednickich 6 czerwca, pomiędzy dwiema niezwykle ważnymi dla nas datami. Są nimi: setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II i beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ci dwaj wielcy Twoi czciciele są patronami naszego tegorocznego Spotkania. To od nich uczymy się mówić Bogu: CAŁY TWÓJ, CAŁA TWOJA.

Maryjo, Ty całym swoim życiem mówiłaś Bogu TAK – od momentu Zwiastowania, przez Kanę Galilejską aż po Drogę Krzyżową i Zmartwychwstanie. Cała Twoja doskonałość polegała na upodobnieniu się do Jezusa, na zjednoczeniu się z Nim i poświęceniu się Jemu. Twoja postawa jest dla nas wskazówką na tegoroczne Spotkanie Młodych.

W tym roku na Polach Lednickich chcemy powiedzieć: CAŁY TWÓJ, bo wierzymy, że całkowite powierzenie się Bogu jest najlepszym sposobem na piękne i szczęśliwe życie. Chcemy, aby młodzi ludzie usłyszeli na Lednicy o tym, jak uwierzyć w to, że zaufanie we współczesnym świecie jest możliwe. Dziś jest  nam to wyjątkowo potrzebne. Papież Franciszek uczy nas, że nie wystarczy żyć we wspólnotach wirtualnych, ale trzeba zaangażować się we wspólnoty realne. Dzisiejsze „środowisko medialne jest tak wszechobecne – pisze papież – że nie sposób go odróżnić od sfery życia codziennego”. Jest dla nas czymś oczywistym, że takie wirtualne wspólnoty nie będą w stanie zastąpić wspólnot rzeczywistych. Uczestnictwo jest prawdziwie możliwe, gdy powiemy Bogu: CAŁY TWÓJ. Tak jak ojciec Jan Góra i jego młodzież z 1991 roku pragniemy uczestnictwa. Uczestnictwa w życiu samego Boga i w życiu wspólnoty, którą jest Kościół. Papież Franciszek uczy nas, że „sam Kościół jest siecią utkaną przez komunię eucharystyczną, w której jedność nie opiera się na >>polubieniach<<, lecz na prawdzie, na >>amen<<, z którym każdy przylgnął do Ciała Chrystusa, przyjmując innych”.

Maryjo, nasza Przewodniczko po drogach młodości, oświetlaj naszą drogę ku Chrystusowi. Na tegorocznym plakacie zapowiadającym Spotkanie Młodych umieściliśmy Twój wizerunek. Twoje ręce podniesione w geście modlitwy wskazują to, co powinno być centralnym i najważniejszym elementem naszego życia – hostię, która symbolizuje jedność z naszym Panem i Zbawicielem.

 

Maryjo, Tobie zawierzam również moją posługę – posługę nowego duszpasterza Lednicy, którą sprawuję w jedności z moimi współbraćmi z zakonu dominikańskiego oraz z członkami Wspólnoty LEDNICA 2000.  Oddaję Tobie wszelkie nasze myśli, działania, inicjatywy i poruszenia serca. Byłaś w centrum kolegium apostolskiego podczas Pięćdziesiątnicy, bądź również w centrum naszej wspólnoty. Tam, gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Z Tobą wszyscy chcemy powiedzieć Chrystusowi: CAŁY TWÓJ.