33-dniowe rekolekcje

Dzień 23 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją duszę i moje serce. Młodzieży, nie ulegaj tej rozpowszechnionej, fałszywej moralności. Nie zagłuszaj swojego sumienia! „Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem” (Gaudium et spes, 16). „W głębi sumienia człowiek odkrywa...
continue reading
Dzień 22 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Chciałbym, abyście zdali sobie sprawę z niebywałej i ukrytej siły, jaka zawiera się w młodości, siły, jaka może zaowocować w waszym pracowitym jutrze. Czasem jesteśmy lampami bez światła, lampami, które nie świecą,...
continue reading
Dzień 21 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci całe moje życie i moją działalność. Skoro Bóg wymaga całkowitej wierności, to znaczy, że jest ona możliwa. Jeśli Jezus uczynił z niej sakrament, na podobieństwo swojej nierozerwalnej miłości do Kościoła, znaczy to, że łaski Bożej nigdy nie zabraknie....
continue reading
Dzień 20 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją wolę. Być młodym, znaczy umieć docenić szczodrość. To znaczy poszukiwać drogi życia, które warto przeżyć. Być młodym, znaczy kochać prawdę, sprawiedliwość, wolność, pokój, piękno i dobroć. Być młodym, znaczy żyć zachłannie, ale żyć radośnie, z sensem: żyć...
continue reading
Dzień 19 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci moją pamięć i mój rozum, wszystkie moje myśli i pragnienia. Każdego dnia środki społecznego przekazu i postępowanie ludzi, wśród których żyjecie, przedstawiają określone wzorce życia. Bardzo często pokazują one egoizm wygrywający z wielkodusznością. Dzisiaj zapraszam was do spojrzenia...
continue reading
Dzień 18 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Oddaję Ci całkowicie moje ciało. Człowiek jest bytem cielesnym. To tak proste stwierdzenie jest punktem wyjścia wielu wniosków. Choć aż tak materialne, ciało nie jest przedmiotem wśród innych przedmiotów. Jest ono najpierw kimś w tym sensie, iż jest manifestacją osoby,...
continue reading
Dzień 17 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu. Kiedy Jezus powiedział na krzyżu: "Niewiasto, oto syn twój" (J 19,26), na nowy sposób otworzył serce swej Matki, Niepokalane Serce, i ukazał mu nowe wymiary i obszary miłości, do których została wezwana w Duchu...
continue reading
Dzień 16 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego miłości. Serce Zbawiciela zachęca, aby zwrócić się ku miłości Ojca, który jest źródłem wszelkiej prawdziwej miłości: «W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował...
continue reading
Dzień 15 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
Uznając testament z Krzyża: "Oto Matka twoja" – przyjmujędziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową. Wznoście częściej oczy ku Jezusowi Chrystusowi! Jest On człowiekiem, który kochał najbardziej, najświadomiej, najdobrowolniej, najbardziej darmo! Rozważcie testament Chrystusa: „Nie ma większego świadectwa miłości,...
continue reading
Dzień 14 – 33-dniowe rekolekcje // #lednicawdomu
|
W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę w JezusaChrystusa: mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Co do mnie, przeżyłem dzieciństwo i młodość w atmosferze wiary, od której, prawdę mówiąc, nigdy się nie odciąłem. Nie wchodziły w grę wątpliwości, za to...
continue reading