Świat jest naszą pustynią
Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Post. Kolejny raz Bóg wzywa nas na pustynię. Wzywa nas, abyśmy poszli wraz z Mojżeszem. Powołanie – jak kiedyś słusznie zauważył pewien benedyktyński opat – zawsze jest zakwestionowaniem własnej tożsamości. Bóg w swoim wezwaniu przekracza pragnienia, oczekiwania i zdolność pojmowania każdego człowieka. Jego wezwanie wyprowadza nas poza granice tego, co dobrze znane, tego, co swojskie. Droga...
Czytaj dalej
Pogrzeb Kardynała
Jednym z pierwszych wspomnień mojego dzieciństwa jest pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie jest to zbyt pobożne wspomnienie. Pamiętam, że obaj z bratem wcale nie chcieliśmy siedzieć i oglądać długiej transmisji z pogrzebu kogoś, kogo w ogóle nie znaliśmy. W końcu wylądowaliśmy w drugim pokoju, żeby nie przeszkadzać rodzicom. To wspomnienie uzmysłowiło mi, że już dla mnie kardynał Wyszyński był postacią...
Czytaj dalej
Powrót do źródeł
Lednica jako miejsce chrztu pierwszego króla Polski jest w sposób szczególny związana z tajemnicą chrześcijańskiego wtajemniczenia. Chrzest to nie tylko sakrament, który zazwyczaj przyjmujemy w dzieciństwie, ale to program chrześcijańskiej formacji. Po Soborze Watykańskim II możemy obserwować odnowę katechumenatu, czyli przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu. Równocześnie zaczęły się pojawiać wspólnoty, które w swojej formacji inspirowały się katechumenatem, jednak skierowane...
Czytaj dalej
Druga młodość dziadków
Kiedyś prowadziłem katechezę dla dzieci, które przystąpiły do wczesnej Pierwszej Komunii. Był to dzień naszego patronalnego święta, więc chciałem wytłumaczyć dzieciom, jak ważny dla nas jest święty Tomasz z Akwinu. Od razu przerwał mi sześcioletni chłopczyk: „Tomasz to tak jak mój dziadek!”. Zostawiliśmy więc Doktora Anielskiego i zaczęliśmy rozmawiać o dziadkach. „Co robicie z dziadkiem?” – spytałem dzieci. Chodzą z...
Czytaj dalej
Zawierzenie
13 stycznia wybraliśmy się z młodzieżą na Jasną Górę, aby zawierzyć Matce Bożej kolejne lednickie spotkanie. Maryjo, najlepsza Matko i Przewodniczko! Przybywamy do Ciebie, my, pielgrzymi ledniccy, aby zawierzyć Tobie kolejne już XXIV Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. W 1991 roku ojciec Jan W. Góra OP, twórca Lednicy, pisał do Jana Pawła II: „Kochany Ojcze Święty! Daliśmy z siebie wszystko,...
Czytaj dalej